Text

Artikelarkiv

Visar publicerade artiklar för mdu.se/utbildning

mdu.se/student
mdu.se/utbildning
mdu.se/international mdu.se/bibliotek mdu.se/forskning mdu.se/samverkan
 • Aktuellt

  2020-12-08

  I detta webbinarium kan du ta del av designforskare Helena Tobiassons reflektioner och idéer runt interaktionsdesign och design som möjlig metod och stöd för företagsutveckling.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-12-07

  Under hösten har MDH startat en utbildning för 750 medarbetare i Upplands Väsby i flerspråkighet, interkulturellt förhållningssätt och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom förskola och skola. Något som ska bidra till bättre kvalité i undervisning och skapa en ökad variation för eleverna i kommunen.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-12-02

  Är du en säker och självgående skribent som vill ha ett roligt och flexibelt extrajobb vid sidan om studierna? Kommunikationssektionen vid MDH söker nu en extra resurs till ett projekt inom content marketing, med start omgående.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-12-02

  Smittspridningen ökar i landet. Det ökar behovet av fler sjuksköterskor med kompetens att behandla patienter med Covid-19. MDH ska nu snabbutbilda legitimerade sjuksköterskor i att vårda svårt sjuka Covid-19-patienter.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-12-01

  Av drygt hundra lärare som nominerades till årets Guldäpple tog MDH-alumnen Sara Bergström tillsammans med sin kollega från Bjurhovdasmyckets förskola hem andra priset. Utmärkelsen delas ut till lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-11-25

  Undervisning och examination bedrivs nu på distans i första hand. Rektor har fattat beslut om att det ska gälla resten av höstterminen och vårterminen 2021. Praktiska moment eller examinationer som inte går att genomföra på distans, kommer att genomföras på campus på ett smittskyddssäkert sätt.

  mdu.se/utbildning

 • Porträtt

  2020-11-25 #distansundervisning #digital #undervisning

  Jörgen Ödalen, universitetslektor i statsvetenskap var en av de lärare som omedelbart fick känna av Coronakrisens effekter. Ta del av hans åtta tips för lyckad digital undervisning.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-11-25

  - Tack vare att jag läst just den här kursen har jag nu fått chansen att ingå i ett projektarbete med att bygga upp en luftemissionsdatabas för Västmanlands Läns Luftvårdsförbund, säger Eleonora Bru som läst distanskursen Luftkvalitetshantering på MDH.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-11-20

  Den 24-27 november deltar MDH på Saco-mässan, Sveriges största yrkes- och utbildningsmässa för alla som ska välja utbildning efter gymnasiet.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-11-13

  Nyligen beviljades universitetslektorerna Alessandro Papadopoulos och Jonas Sjöstrand medel från Vetenskapsrådet, Sveriges största statliga forskningsfinansiär som stöttar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet​​​​​​​.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-10-20

  Sista dagen för anmälan till högskolestudier vårterminen 2021 har passerat. Antal personer som har sökt utbildning vid MDH mellan den 15 september och 15 oktober är 21 684 stycken. Det är en ökning med närmare 20 procent jämfört med motsvarande period till vårterminen 2020.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-10-16

  Under hösten har MDH inlett ett samarbete med Campus Skellefteå, för att öka förutsättningar att tillgodose olika behov från både näringsliv och övriga samhället inom områden som rör smart industri, industriella tillämpningar och nya produktionssystem.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-10-16

  Nyligen besökte Kronprinsessan Victoria MDH i Västerås för att få djupare kunskap om hur högskolan och studenterna upplever coronapandemin.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-10-08

  Allt tyder på att det utbrott av coronasmitta som utbröt bland ekonomistudenter har planat ut. Enligt smittskyddsläkare på smittskyddsenheten i Västerås har det under den senaste veckan enbart skett en marginell ökning vilket är en tydlig signal på att de åtgärder högskolan vidtagit fått effekt och att smittspridningen avtagit.

  mdu.se/utbildning

 • Porträtt

  2020-09-28

  I 20 år har Marlene Klit Welin arbetat som studie- och yrkesvägledare och har under de senaste åren upplevt ett utökat behov av verktyg inom processledning för att kunna stödja kollegor i deras undervisning. När möjligheten att kompetensutveckla sig öppnades, kunde hon inte tacka nej.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-09-24

  Från hösten 2020 erbjuder MDH ett unikt och högaktuellt utbildningsprogram med fokus på automation, industriell artificiell intelligens (AI) och digitalisering.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-09-23

  – Vi gläds åt att vi får möjlighet att anta fler studenter till MDH. I nuläget har vi rekordmånga studenter och söktrycket till våra utbildningar var stort inför höstens terminsstart, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH. I höstbudgeten har regeringen föreslagit ett tillskott på 1,7 miljarder kronor för att fler ska kunna studera på högskola eller universitet. För Mälardalens högskola (MDH) innebär det 521 nya utbildningsplatser för 2021.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-09-21

  Dina Safar Saaid arbetar tillsammans med Marjatta Kantola Nilsson i Sala kommun med målet att erbjuda studiehandledning i skolan oavsett modersmål. Därför har kommunen tillsammans med MDH arbetat fram ett innehåll för kursen studiehandleda på modersmål som ska stödja deras verksamhet mot målet.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-09-15

  – Vi ville utveckla en idé som vi trodde på och hade hört talas om Idélab så vi kontaktade dem, säger Walid-Fathi Abdulkadir, CEO och en av grundarna till företaget LvL Staffing Agency.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-08-21

  Skapa dig en framtid inom ett viktigt och omväxlande yrke som legitimerad barnmorska. Sök barnmorskeprogrammet senast den 15 september.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-08-19

  Flera kommuner i landet har nu valt att basera sin matematikundervisning i grundskolan på MDH:s forskning. En undervisning som ökar elevernas matematikkunskaper.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-08-06 #inbyggda system

  Med hjälp av sensorer i en inläggssula för skor kan forskare vid MDH mäta buren vikt under gång. Det gör det möjligt att övervaka tunga arbetsförhållanden, något som på sikt kan minska lidandet hos användaren och kostnader för sjukvården.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-07-09

  Av 34 286 sökande har 15 720 antagits till MDH. Det är en ökning med nästan 26 procent jämfört med föregående år.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-07-03

  Med anledning av regeringens besked om att lätta på distansundervisning, men samtidigt hålla fast vid Folkhälsomyndighetens direktiv, förbereds nu lokalerna inför höstens verksamhet. För högskolans medarbetare gäller fortsatt uppmaning att jobba hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-07-03

  Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bedömer att MDH:s båda grundlärarprogram med inriktning förskoleklass till årskurs 3 samt grundskolans årskurs 4–6 har hög kvalitet.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-06-30

  Coronapandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden. Regeringen väljer därför att satsa på högre utbildning för att Sverige ska komma starkare ur krisen. För Mälardalens högskolas (MDH:s) del innebär det ett tillskott på 6,3 miljoner kronor för nya utbildningsplatser inom bristutbildningar, samt 3,4 miljoner kronor för att utöka platserna inom livslångt lärande.

  mdu.se/utbildning

 • Porträtt

  2020-06-30

  Lena Oscarsson arbetar som barnskötare i Gnesta kommun sedan 15 år tillbaka. När Lena blev tillfrågad av sin chef om att delta i kursen förskolans uppdrag, var hon snabb att tacka ja.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-06-22

  Pietro Campana har en idé om hur man kan göra bevattning av åkrar mer effektivt.

  mdu.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-06-22

  Det här var andra året som MDH-studenten Frida Antonsson anmälde sig till Idélabs Idétävling.

  mdu.se/utbildning

 • Porträtt

  2020-06-18

  Stefan Brodin avslutade nyligen sin sista termin på specialpedagogprogrammet och drömmer om att föreläsa för en stor publik – i Sverige och utomlands.

  mdu.se/utbildning