sites.mdu.se

Text

Datum 2020-06-30
Artikeltyp Aktuellt

Regeringen satsar på högre utbildning – fler platser till MDH

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Coronapandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden. Regeringen väljer därför att satsa på högre utbildning för att Sverige ska komma starkare ur krisen. För MDH:s del innebär det ett tillskott på 6,3 miljoner kronor för nya utbildningsplatser inom bristutbildningar, samt 3,4 miljoner kronor för att utöka platserna inom livslångt lärande.

Regeringen meddelade under en presskonferens att de skjuter till totalt 112 miljoner kronor, till nya permanenta utbildningsplatser inför hösten i hela Sverige. Detta innebär ett extra tillskott på 6,3 miljoner kronor, vilket motsvarar44 nya helårsstudenter på MDH. Platserna är dedikerade till program där det råder brist på arbetsmarknaden, i första hand, samt program som möjliggör en omställning eller har högt söktryck, i andra hand. Relevanta program finns inom teknikområdet, vård och utbildning.

Söktrycket till Sveriges högskolor och universitet gick upp med 13 procent jämfört med föregående år. På MDH ökade söktrycket med 22 procent.

– Vi har ett stort söktryck på våra utbildningar, både på program och fristående kurser. Därför är det mycket glädjande att regeringen skjuter till pengar så att vi kan fortsätta att bygga ut antalet utbildningsplatser och möta både studenternas efterfrågan och samhällets behov av kompetent personal inom samhällskritiska yrken, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.


Livslångt lärande

För att lärosätena ska kunna erbjuda kurser för vidareutbildning och omställning fördelas också 130 miljoner kronor som en särskild satsning på livslångt lärande och omställning. För MDH:s del betyder det 3,4 miljoner kronor extra och totalt 39 nya helårsplatser.

– Vi ser att behoven av livslångt lärande i samhället är stort. Satsningen innebär att MDH redan till hösten kan erbjuda fler platser på kurser med flexibla utbildningsformer som anpassas efter behov i arbetslivet. MDH har god erfarenhet av att utveckla kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma, exempelvis inom AI, energi och miljöteknik samt smart produktion. Dessa satsningar har varit väldigt uppskattade och lyckosamma och dessa erfarenheter ska vi nu bygga vidare på, säger Paul Pettersson.


Platser kvar

Söktrycket på MDH är högt, men det finns ett antal platser kvar och det går att göra en sen anmälan till några av höstens utbildningar.


Gör en sen anmälan

Anmäl dig

Kontaktinformation