sites.mdu.se

Text

Datum 2020-08-19
Artikeltyp Aktuellt

MDH-forskning förbättrar matteundervisningen i Sverige

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Flera kommuner i landet har nu valt att basera sin matematikundervisning i grundskolan på MDH:s forskning. En undervisning som ökar elevernas matematikkunskaper. Nu senast Karlskoga som i förra veckan introducerade grundskolorna i kommunen för det forskningsbaserade läromedel som ska ge lärarna stöd att bedriva högkvalitativ matematikundervisning.

– Karlskoga kommun är på gång att göra en revolutionerande satsning för att höja måluppfyllelsen inom matematiken för grundskoleelever, säger Inger Björk, speciallärare för förskoleklass till årskurs 6 och förstelärare på Häsängsskolan/Stråningstorpsskolan till Karlskoga tidning.

I dagsläget har läromedlet och metoden "Rik matematik" implementerats på kommunens grundskolor i Eskilstuna, Karlskoga, Västerås, Leksand, Ängelholm och Linköping och fler kommuner väntas ta efter.

– Det är många som är intresserade av det nya sättet att bedriva undervisning på. Bakgrunden till intresset är troligtvis att vi har kunnat se ett direkt resultat på elevernas kunskaper tillsammans med lärarnas positiva respons av verktyget, säger Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid MDH och forskningsledare för projektet Framtidens läromedel. Ett forskningsprojekt som har genomförts i samarbete med Sparbanken Rekarne och Eskilstuna kommun.

Lärarledd undervisning avgörande

MDH har under många år bedrivit forskning som syftar till att förbättra svenska elevers kunskaper i matematik. Eftersom lärarens roll i klassrummet är avgörande för att höja kunskapsnivån har läromedlet Rik matematik utformats för att stötta en mer aktiv roll i klassrummet.

– Läromedlet Rik matematik hjälper lärarna att utmana, undervisa och ställa rätt frågor till eleverna. Tidigare läromedel har i stor utsträckning varit utformade för att barnen själva ska sitta och räkna i matteboken, vilket motverkar möjligheterna för barnen att utveckla sina kunskaper, säger Andreas Ryve.

Framtaget i samarbete med lärare

Rik matematik är inte bara Sveriges första forskningsbaserade läromedel utan dessutom utvecklat av och för lärare, tillsammans med forskare.

– Det är oerhört viktigt att vi arbetar tillsammans med lärarna ute i klassrummen så att vi får läromedel som fungerar i praktiken, inte bara i teorin. Därför har vi, vid utformningen av läromedlet, haft ett nära samarbete med lärare som testat lektioner och verktyg, säger Andreas Ryve.

Läromedlet Rik matematik är i första skedet utvecklat för årskurs 1–3, med ambitionen att utöka till 4-6.

Kontakt