sites.mdu.se

Text

Datum 2020-09-21
Artikeltyp Aktuellt

Studiehandledning på lika villkor

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Dina Safar Saaid arbetar tillsammans med Marjatta Kantola Nilsson i Sala kommun med målet att erbjuda studiehandledning i skolan oavsett modersmål. Därför har kommunen tillsammans med MDH arbetat fram ett upplägg som ska stödja deras verksamhet mot målet.

– Vi vill ge vår personal rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb och erbjuda dem möjligheten att kompetensutvecklas, men tyvärr finns det inte så många utbildningar för denna yrkesgrupp, säger Marjatta Kantola Nilsson, biträdande enhetschef vid Centrum för flerspråkighet i Sala kommun.

Tillsammans med Sala kommun har MDH tagit fram ett kursupplägg som riktar sig till studiehandledare som stödjer elever med annat modersmål – studiehandleda på modersmål.

– För oss är det en självklarhet att kunna erbjuda studiehandledning på flera modersmål och genom att kunna erbjuda vår personal denna sorts utbildning har de fått känna sig prioriterade. Vilket för oss är viktigt, säger Marjatta Kantola Nilsson.

Att studiehandleda på modersmål

Dina Safar Saaid kommer ursprungligen från Kurdistan och har arbetat som studiehandledare och modersmålslärare i Sala kommun under nio år. När möjligheterna öppnades att läsa kursen studiehandleda på modersmål, tackade hon ja på en gång.

– Under kursens gång har jag utvecklats och blivit mycket tryggare i min roll att studiehandleda på modersmål. Jag har fått med mig nya metoder och arbetssätt som gör att jag kan studiehandleda efter elevernas behov och dessutom har jag även utvecklats väldigt mycket privat, säger Dina Safar Saaid.

Forskning visar är att goda kunskaper i modersmål gynnar utvecklingen av andra språk och lärandet i skolan. Tillgång till modersmål anses även vara en mänsklig rättighet.

– För att kunna tillfredsställa elevernas behov och kunna studiehandleda på lika villkor, behöver man ta hänsyn och tillvara på elevernas förkunskaper. Därför är jag jätteglad över att jag getts möjligheten att kompetensutveckla mig för att ge mina elever rätt förutsättningar, säger Dina Safar Saaid.

Ny kurs för intern kompetensutveckling

Utöver kursen studiehandleda på modersmål erjuder MDH ett utvecklat koncept från och med vårterminen 2021 för att bidra till fler studiehandledare inom modersmål - kursen processledare i studiehandledning på modersmål.

– Kursen har tagits fram för att kommuner ska kunna erbjuda kompetensutveckling inom området internt. Finns kunskapen inom kommunen så blir det enklare att skapa utrymme för kompetensutveckling, säger Kamran Namdar, universitetslektor i pedagogik.