sites.mdu.se

Text

Datum 2020-10-08
Artikeltyp Aktuellt

Smittspridningen på MDH har avtagit

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Allt tyder på att det utbrott av coronasmitta som utbröt bland ekonomistudenter har planat ut. Enligt smittskyddsläkare på smittskyddsenheten i Västerås har det under den senaste veckan enbart skett en marginell ökning vilket är en tydlig signal på att de åtgärder högskolan vidtagit fått effekt och att smittspridningen avtagit.

– Det är oerhört glädjande att de insatser högskolan gjort gett resultat och att våra studenter följer de direktiv de fått. Det har bidragit till att vi lyckats bromsa smittspridningen och isolera utbrottet till de fyra berörda utbildningsprogrammen, säger Malin Gunnarsson, biträdande förvaltningschef på MDH.

Malin Gunnarsson betonar att pandemin är långt ifrån över och att alla studenter på MDH behöver fortsätta att följa de direktiv som finns om att stanna hemma vid minsta symtom, vara noga med handhygienen och att hålla distans till andra människor, både på campus och under fritiden.

Smittutbrottet skedde i samband med festligheter arrangerade av linjeföreningar utanför högskolans regi, men högskolan känner ett stort ansvar och har både vidtagit åtgärder för att minska pågående smittspridning och haft kontinuerlig dialog med studentkåren och linjeföreningarna om hur verksamheterna kan samarbeta för att minska risken för smittspridning. Det arbetet fortsätter. Totalt ska 112 personer ha blivit smittade.


Successiv återgång

Studenter vid de berörda programmen fick i samband med utbrottet övergå till distansundervisning med omedelbar verkan. Dessa studenter kommer nu successivt att kunna återgå till normaltillstånd för höstterminen. Grunden är distans fram till tentamensperioden som inleds vecka 44, men vissa moment kan komma att återgå till campus tidigare än så.

– Högskolan har sedan höstterminens start haft reducerad verksamhet på campus. 75 procent av det totala antalet studenter har fortfarande undervisning på distans. Vi fortsätter att anpassa verksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv så att vi kan bedriva vissa delar av vår verksamhet på campus. Att våra studenter känner att det är tryggt att vistas i våra lokaler är viktigt för oss och därför är det extra viktigt att vi alla hjälps åt för att minska risken för spridning, säger Malin Gunnarsson.

 

 

MDH och coronaviruset

För att minska smittspridning och för att studenter och medarbetare ska vara trygga i högskolans lokaler är det viktigt att alla följer myndigheternas direktiv.

MDH och coronaviruset

Kontaktinformation