sites.mdu.se

Text

Datum 2020-09-28
Artikeltyp Porträtt

”Processledning och kreativitet är en viktig ingrediens i arbetet”

I 20 år har Marlene Klit Welin arbetat som studie- och yrkesvägledare och har under de senaste åren upplevt ett utökat behov av verktyg inom processledning för att kunna stödja kollegor i deras undervisning. När möjligheten att kompetensutveckla sig öppnades, kunde hon inte tacka nej.

– Jag sökte kursen kreativ processledning för att ge mig själv rätt verktyg för att lyckas i min yrkesroll. För att kunna hjälpa andra måste jag själv ha uppdaterad kunskap inom området, säger Marlene Klit Welin som arbetar som strateg med fokus på studie- och yrkesvägledning i Helsingborgs stad.

Kursen kreativ processledning togs fram för att stödja studie- och yrkesvägledare i deras yrkesroll för att kunna hjälpa sina kollegor att införa det som en naturlig del i undervisningen.

– Numera det är ett stor fokus på utvecklingsarbete med att få studie-och yrkesvägledning att ses som hela skolans ansvar och även som en del av förskolan. Därför tog vi fram kursen för att kunna tillgodose yrkesrollen rätt verktyg för att kunna stödja sina kollegor, säger Sara Hägglund, kursansvarig och universitetsadjunkt i pedagogik.

Verktyg som kursdeltagarna får med sig är att kunna leda kollegor, elever och representanter från arbetslivet genom möten, processer och workshops genom kreativitet.