sites.mdu.se

Text

Datum 2020-07-03
Artikeltyp Aktuellt

Så förbereds högskolans lokaler inför hösten

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Nu förbereds högskolans lokaler inför höstens verksamhet.

Med anledning av regeringens besked om att lätta på distansundervisning, men samtidigt hålla fast vid Folkhälsomyndighetens direktiv, förbereds nu lokalerna inför höstens verksamhet.

Utifrån studenternas ålder kan lärosäten, yrkeshögskolor, folkhögskolor och olika former av vuxenutbildningar betraktas motsvara en arbetsplats. För dessa utbildningsformer hänvisas till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger och som gäller för övriga samhället.

Inför att undervisningen drar igång på campus kommer en informationskampanj att vara synlig i lokalerna. Digitala informationsskärmar, roll ups, affischer, klistermärken och skyltar kommer med budskapet ”Att hålla avstånd är att visa omtanke”, uppmana alla som vistas i lokalerna att hålla avstånd, stanna hemma vid minsta symtom, tvätta händerna regelbundet och hosta/nysa i armvecket.


Anpassa lokalerna inför hösten

Inför höstens verksamhet pågår nu ett arbete med att se över hur det går att anpassa lokalerna för att uppfylla Folkhälsomyndighetens direktiv om avstånd och att undvika folksamlingar. Det gäller bland annat grupprum, övriga undervisningslokaler och allmänna ytor på båda orter i Eskilstuna och i Västerås. Antalet bokningsbara platser kommer också att justeras.

Städleverantören som utför lokalvård har fått ett ökat uppdrag där det bland annat ingår att undervisningslokaler och allmänna ytor städas minst en gång om dagen, samt att säkerställa att tillgång på förbrukningsmaterial och handsprit finns.