sites.mdu.se

Text

Datum 2020-11-13
Artikeltyp Aktuellt

MDH-forskare beviljas medel från Vetenskapsrådet

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Nyligen beviljades universitetslektorerna Alessandro Papadopoulos och Jonas Sjöstrand medel från Vetenskapsrådet, Sveriges största statliga forskningsfinansiär som stöttar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet​​​​​​​.

Alessandro Papadopoulos har beviljats Vetenskapsrådets etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap, för projektet ”PSI: Genomgripande Självoptimaliserande Datorinfrastrukturer”. Syftet med bidraget är att ge junior forskare möjlighet att etablera sig som självständig forskare i Sverige.

– Bidraget är en stor milstolpe i min karriär, och det kommer att göra det möjligt för mig att etablera en ny forskningslinje vid MDH, säger Alessandro Papadopoulos.

Det beviljade projektet kommer att finansiera utvecklingen av forskningen inom ramen för optimering av distribuerade system och utöka den kompetensen vid MDH. Projektet handlar om att utveckla smarta datorinfrastrukturer, som exempelvis datormoln i datacenteroch telekommunikationsinfrastrukturer.

– Målet är att kunna optimera prestandan i smarta datorinfrastrukturer, genom att göra optimeringen av deras beteende autonomt, säger Alessandro Papadopoulos.

Ett projekt som ligger varmt om hjärtat

Jonas Sjöstrand har beviljats Vetenskapsrådets projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap för projektet ”Växande delföljder i lokalt likformiga slumppermutationer”.

– Det känns jätteroligt! Nu får jag möjlighet att jobba halvtid i fyra år på ett forskningsprojekt som jag själv har utformat och som ligger mig varmt om hjärtat. Det enda tråkiga är att jag inte kommer att ha tid att undervisa, säger Jonas Sjöstrand.

I projektet, som är ett fyraårigt forskningsprojekt i matematik, kommer Jonas Sjöstrand bygga vidare på teorin om slumppermutationer - ett område som är i sin linda.

– Den aspekt som jag har valt att studera först, växande delföljder, kan användas för att modellera verkliga situationer, till exempel bordning av flygplan där passagerarna står i en slumpmässigt ordnad kö. Men framför allt har den många oväntade kopplingar till andra områden av matematiken, säger Jonas Sjöstrand.

Kontaktinformation