sites.mdu.se

Text

Datum 2020-08-06
Artikeltyp Aktuellt

Skosula med sensorer mot ryggproblem, inaktivitet och fallolyckor

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Med hjälp av sensorer i en inläggssula för skor kan forskare vid MDH mäta buren vikt under gång. Det gör det möjligt att övervaka tunga arbetsförhållanden, något som på sikt kan minska lidandet hos användaren och kostnader för sjukvården.

– Genom att mäta och övervaka vikt, hastighet samt hur kraftfullt stegets avstamp är, så kan systemet användas för att till exempel upptäcka för tunga arbetsförhållanden, övervaka fysisk aktivitet samt eventuellt varna om det behövs sättas in förebyggande styrke- och balansträning för att minska fallrisken. Tidig upptäckt av problem medför att man kan sätta in åtgärder för att förebygga exempelvis smärta i ländryggen och fallolyckor, säger Per Hellström, doktor i elektronik, som har utvecklat sulan och det portabla datorsystemet som används med den.

Syftet med Per Hellströms forskning har varit att utforma, bygga och utvärdera ett trådlöst och bärbart mätsystem som bygger på pedobarografi (PBG). PBG används bland annat för att analysera gångstil och kroppshållning, utvärdera proteser och övervaka återhämtning från skada eller sjukdom. I doktorsavhandlingen ”Wearable Pedobarography System for Monitoring of Walk Related Parameters” presenterar Per Hellström ett nytt PBG-system och nya analysmetoder, som passar för användning i bärbara system för övervakning av gång kopplat till hälsa.

– Det finns liknande sulor på marknaden men de är mycket dyrare. Eftersom vår sula innehåller färre sensorer så har vi lyckats utveckla en produkt som kostar betydligt mindre och därmed lämpar sig bättre för användning i stor skala, säger Per Hellström.

Besparar lidande och minskar kostnader

Inläggssulan och dess mätsystem är framtagna med fokus på hälsovården som användningsområde. Den kan användas för att mäta trend på hälsa över tid eller som en aktivitetsmätare.

– Oavsett vad sulan används till så är tanken att den tidigt ska kunna upptäcka vissa hälsoproblem. Sätter man då in förebyggande åtgärder i tid, exempelvis genom att minska den totala burna vikten per dag eller sätta in förebyggande styrketräning, så finns det goda möjligheter till att bespara användaren lidande och även minska kostnaderna inom hälso- och sjukvården, säger Per Hellström.

Kontaktinformation