sites.mdu.se

Text

Datum 2020-07-03
Artikeltyp Aktuellt

MDH:s grundlärarexamen får omdömet hög kvalitet

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bedömer att MDH:s båda grundlärarprogram med inriktning förskoleklass till årskurs 3 samt grundskolans årskurs 4–6 har hög kvalitet.
– Ett glädjande besked både för MDH och för regionen där högskolan har en naturlig roll som kompetensförsörjare, säger Maria Karlsson, ställföreträdande akademichef på MDH.

UKÄ genomförde 2018 en utvärdering av landets grundlärarutbildningar, vilket för MDH:s del resulterade i nedslag på ett av examensmålen att tillämpa ämnesdidaktiska kunskaper inom svenskämnet. Sedan dess har akademin för utbildning, kultur och kommunikation arbetat hårt med att analysera svenskämnets tre kurser under ledning av en av akademins seniora professorer med kompetens i svenskämnets didaktik samt specialpedagogik.

Arbetet har bland annat lett till att kursinnehåll och kurslitteratur reviderats så att didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik nu integreras i högre grad. Utvecklingsarbetet har också lett till reviderade lärandemål och utvecklade fältstudier med syfte att ge studenterna en mer gedigen förmåga att tillämpa sina kunskaper i svenska.

För att ytterligare stärka kompetensen pågår rekryteringar av tre tjänster inom svenskämnet, dels en professor i didaktik med inriktning mot undervisningsämnet svenska samt två biträdande lektorat i svenska. Även en forskargrupp inom språk-, läs- och skrivområdet har byggts upp för att ytterligare stärka forskningsbasen för utbildningen.

– Vi uppskattar och välkomnar granskningar. Vi är en lärande organisation och det ger oss möjlighet att bli ännu bättre på vårt arbete. Jag känner mig glad och stolt över att UKÄ nu gett oss omdömet hög kvalitet för våra grundlärarprogram. Det är ett kvitto på det arbete vi har lagt ner, säger Maria Karlsson.

Kontaktinformation