sites.mdu.se

Text

Datum 2020-09-23
Artikeltyp Aktuellt

Nya utbildningsplatser till MDH

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

– Vi gläds åt att vi får möjlighet att anta fler studenter till MDH. I nuläget har vi rekordmånga studenter och söktrycket till våra utbildningar var stort inför höstens terminsstart, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

I höstbudgeten har regeringen föreslagit ett tillskott på 1,7 miljarder kronor för att fler ska kunna studera på högskola eller universitet. För MDH innebär det 521 nya utbildningsplatser för 2021.

Knappt hälften av de nya utbildningsplatserna har MDH fått besked om sedan tidigare – det berättade regeringen om i utbyggnadspaketet som lanserades till följd av Covid-19. Då handlade det om riktade satsningar till utökning av tekniskt basår och bristyrkesutbildningar inom teknikområdet samt inom vård och välfärd, exempelvis sjuksköterskeprogrammet. Dessutom ingår en satsning på kompletterande pedagogisk utbildning med målet att öka antalet lärare.

– De nya utbildningsplatserna som möjliggörs i och med budgetpropositionen vet vi ännu inte hur de kommer att fördelas. För oss på MDH är det viktigt att satsa på de områden där studentintresset och samhällsnyttan är som störst. För att säkerställa detta görs en grundlig genomgång av möjliga satsningar innan vi fattar beslut om resterande platser, säger Paul Pettersson.