sites.mdu.se

Text

Datum 2020-10-20
Artikeltyp Aktuellt

Närmare 20 procent fler vill plugga på MDH i vår

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Sista dagen för anmälan till högskolestudier vårterminen 2021 har passerat. Antal personer som har sökt utbildning vid MDH mellan den 15 september och 15 oktober är 21 684 stycken. Det är en ökning med närmare 20 procent jämfört med motsvarande period till vårterminen 2020.

Utbildningsprogram inom lärar- och vårdområdet kommer att starta nu till våren. På listan finns bland annat förskollärarprogrammen, sjuksköterskeprogrammen och socionomprogrammet, som också är de mest populära i denna anmälningsomgång.

– Intresset för dessa program är alltid högt och efterfrågan på utbildade inom områdena är stort i, såväl närområdet som nationellt, varför utbildningarna också startar på vårterminen. Vi kan konstatera att alla anmälningsalternativ har fler sökande än förra våren och de två sjuksköterskeprogrammen har ett ökat söktryck med hela 1 000 fler anmälningar, säger Ammie Westbeck, chef för sektionen för antagning och examen vid MDH.

Förutom de olika utbildningsprogrammen startar även flertalet kurser i vår. De mest populära är Att utveckla organisationer och ledarskap, Arbetslivspsykologi och Kardiologi, som hade 1 633, 684 respektive 675 sökande totalt.

En person kan söka fler alternativ vid ett lärosäte och vid MDH är det totala antalet sökta alternativ 37 647, det vill säga en ökning med 16 procent jämfört med förra året, vilket även är högre än det nationella genomsnittet som i år ligger på 12 procent.

Den 10 december får de sökande antagningsbesked från urval 1 och har fram till den 16 december på sig att svara om de vill behålla sin utbildningsplats eller ej. Den 21 december kommer antagningsbesked från urval 2.

 

Mer information