sites.mdu.se

Text

Datum 2020-12-07
Artikeltyp Aktuellt

”MDH var det lärosäte som bäst motsvarade våra förväntningar”

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Under hösten har MDH startat en utbildning för 750 medarbetare i Upplands Väsby i flerspråkighet, interkulturellt förhållningssätt och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom förskola och skola. Något som ska bidra till bättre kvalité i undervisning och skapa en ökad variation för eleverna i kommunen.

Vi konstaterade att vi behövde säkerställa att all vår personal har god kunskap och kompetens inom området, säger Pernilla Malmström, utvecklingsledare på Utbildningskontoret i Uppland Väsbys kommun.

Kommunen kontaktade flera lärosäten för att få förslag på upplägg och samarbeten.

MDH var det lärosäte som bäst motsvarade våra förväntningar, som kunde presentera idéer och ett upplägg som passade oss utifrån våra målsättningar, säger Pernilla Malmström.

Utbildningsinsatsen, som pågår till och med våren 2022, riktar sig till personal inom kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Upplägget innehåller bland annat en särskild utbildning för skolledare, gemensamma utbildningsdagar för all personal och en fördjupad utbildning för 50 personer. De kommer att fortsätta leda det kollegiala lärandet språk- och kunskapsutvecklande arbetet lokalt på kommunens förskolor och skolor.

Vårt mål med utbildningen är att barn och elever ska mötas av undervisning som är anpassad till individs förutsättningar och behov. För att nå det målet var det självklart för oss att säkerställa att alla pedagoger har kunskap och kompetens inom området för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv. Vi ser också att det arbetssättet kan gynna även andra elevgrupper som behöver mer ledning och stimulans i sitt lärande, säger Pernilla Malmström.

Är du intresserad av kursen?

Läs mer om kursen

Kontaktinformation