sites.mdu.se

Text

Datum 2020-09-24
Artikeltyp Aktuellt

Nytt program för yrkesverksamma ska stärka svensk industri

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

För att stärka tillverkningsindustrin i Mälardalen erbjuder MDH ett unikt och högaktuellt utbildningsprogram med fokus på automation, industriell artificiell intelligens (AI) och digitalisering. Programmet LevelUp startar under hösten 2020 och riktar sig till medarbetare på bland annat Volvo Construction Equipment och Bombardier.  

– Vi vill återigen ta ett tag om tillverkningsindustrin och stärka Mälardalen som region. Projektet bygger vidare på det framgångskoncept som vi tog fram efter finanskrisen 2008. Nu vill vi fortsatt stärka och stötta företagen inför framtidens utmaningar, säger Antti Salonen, forskare och projektledare vid MDH.

Projektet LevelUp finansieras av KK-stiftelsen och är ett ettårigt program som riktar sig till yrkesverksamma från projektdeltagande industriföretag. I syfte att kompetensutveckla personal och stärka svensk tillverkningsindustri som påverkats av coronakrisen. Inom utbildningsprogrammet kommer samtliga deltagare att få en individuell handledare samt en individuell utbildningsplan som matchar olika verksamhetsbehov hos de medverkande företagen. Några av de företag som ingår i utbildningsprogrammet är Volvo Construction Equipment, Kanthal, Assa Abloy och Bombardier.

–Vi står inför en förändring som gör att vi har och kommer att ha ett större globalt ansvar, vilket innebär att dessa kompetenshöjande kurser är precis vad vi behöver just nu, säger GaneshChandramouli, produktchef på Bombardier.

Utbildningsprogrammet har bland annat tagits fram för att utbilda produktionstekniska specialister inom automation, industriell artificiell intelligens och digitalisering som sedan ska kunna dela med sig av kunskaperna inom företaget.

– Vi har identifierat vissa kompetensgap som bland annat täcks upp av de kurser som MDH kommer att erbjuda. Vi ser det här som ett väldigt bra tillfälle att kunna utveckla vår personal internt och på så sätt bidra till att stärka svensk tillverkningsindustri, säger Ann-Sofie Räftegård, SVP HR på Volvo Construction Equipment.

Regionalt samarbete för att stärka Mälardalen

Inom projektet ingår även Eskilstuna kommun och Västerås stad för att stötta företagen och för att kunna följa upp projektets utveckling.

–Att så snabbt och flexibelt kunna erbjuda relevanta utbildningar för näringslivet så som MDH gör inom programmet LevelUp visar på en enorm styrka. Mälardalen har många teknikintensiva företag som är helt beroende av att kunna anamma ny teknik för att hänga med i den globala konkurrensen. Att företagen erbjuder medarbetare individuellt anpassade utbildningar är bra för individen, företaget och i förlängningen för hela regionen, säger Eva Lilja, näringslivsdirektör på Västerås stad.

Målet med programmet är att stärka Mälardalen ytterligare och kompetenssäkra medarbetare inom regionens företag.

– Vi vill tillsammans med Västerås stad stärka regionen och svensk tillverkningsindustri. Därför är de här kurserna precis vad som behövs just nu och är ett utmärkt tillfälle för företagen att utbyta erfarenheter och kunskaper, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun.

Kontaktinformation