sites.mdu.se

Text

Datum 2020-08-21
Artikeltyp Aktuellt

Bli barnmorska – ansök senast 15 september

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Skapa dig en framtid inom ett viktigt och omväxlande yrke som legitimerad barnmorska. Sök barnmorskeprogrammet senast den 15 september.

Barnmorskeprogrammet är en vidareutbildning för dig som arbetat en tid som legitimerad sjuksköterska och är intresserad av frågor som berör sexuell och reproduktiv hälsa i ett livscykelperspektiv. Som legitimerad barnmorska har du ett ansvarsfullt och omväxlande yrke med möjlighet till arbete inom flera olika verksamheter. Barnmorskan vårdar primärt kvinnan men även barnet, familjen och ungdomar.

Utbildningen löper över tre terminer och består av lika delar teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning. Redan nu går det att söka till vårterminen 2021.

− Likt tidigare år är ansökningsperioden tidigarelagd. Det innebär att antagningsbeskedet kommer redan i oktober, vilket ger blivande studenter mer tid att planera inför studiestarten, säger Magdalena Mattebo, programansvarig för barnmorskeprogrammet vid MDH.


Viktigt bristyrke

Behovet av fler legitimerade barnmorskor är stort.

− Tillgången till barnmorskor handlar om skillnaden mellan liv och död och i förlängningen även om mänskliga rättigheter, säger Magdalena Mattebo, och fortsätter:

− Att utbilda barnmorskor är den största och viktigaste insatsen för att minska mödra- och spädbarnsdödligheten. Utbildade barnmorskor är en nödvändighet för att säkerställa kompetensen som behövs för god och säker vård i samband med graviditet och barnafödande.

  • Datum 2020-05-05
  • Artikeltyp Aktuellt

Barnmorska - ett livsavgörande yrke

Ytterligare nio miljoner barnmorskor och sjuksköterskor behövs för att uppnå FN:s globala mål om god hälsa och välbefinnande för alla. WHO har därför utsett år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år.

om Barnmorska - ett livsavgörande yrke