Text

Lärprocess för rektorer: Rektors pedagogiska ledarskap i teori och praktik

Lärprocessens syfte är att utveckla deltagarnas förståelse och praktiska arbete med pedagogisk ledning samt förskolans och skolans förbättringsarbete.

Under lärprocessen behandlas olika aspekter av rektors pedagogiska ledarskap och förbättringsarbete i förskolan och skolan.
Upplägget består bland annat i:
• Föreläsningar
• Interaktiva övningar och metoder för samtal och reflektion.
• Uppgifter mellan lärträffarna
• Kollegaskuggning

Teman och moment

Lärprocessen kommer omfatta följande teman: perspektiv på rektors pedagogiskt ledarskap, att leda lärares lärande, systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling på vetenskaplig grund samt interkulturellt ledarskap, etik och kontroversiella frågor.

Innehållet bestäms i dialog mellan kurssamordnare och deltagare, vilket innebär att fler teman kan tillkomma och att omfattning och tid för ovan angivna teman kommer att variera.

Utbildningens upplägg

Under lärprocessen träffas deltagarna i 10 lärträffar, åtta halvdagar samt fyra heldagar. Under vårterminen anordnas fem lärträffar varav två genomförs på ett
tvådagars-internat. Under höstterminen anordnas fem lärträffar varav två på ett avslutande tvådagars-internat. Vid lärträffarna varvas föreläsningar med reflekterande/lärande samtal och interaktiva övningar. Mellan lärträffarna ges deltagarna uppgifter. Uppgifterna kommer att bestå i dels läsning av texter som på olika sätt behandlar pedagogiskt ledarskap och skolutveckling dels i mindre undersökningar i egen verksamhet. Utformning av uppgifter och urval av texter sker i dialog med deltagarna.

Examination

Utbildningen är inte poänggivande men alla som deltar aktivt vid lärträffarna och genomför de uppgifter som lärprocessen omfattar får ett intyg efter avslutande internat.

Kontaktuppgifter

Jessica Götberg, verksamhetsledare för MKL
jessica.gotberg@mdu.se

Max Jakobsson, universitetslektor och kurssamordnare
max.jakobsson@mdu.se

Här delar deltagarna i lärprocessen litterturtips. Länkarna öppnas i nytt fönster på förlagets webbplats:

Vi ses på Kungsörstorp hotell och konferens

Lärträff 2 Pdf, 940.7 kB.

12 mars 2024, 12-16

Vi ses på campus Eskilstuna.

Lärträff 3 Pdf, 1.1 MB.

10 april 2024, 12-16

Vi ses på campus Västerås.

Lärträff 4 Pdf, 950.9 kB.

16 maj, 2024 12-16

Vi ses på campus Eskilstuna.

Lärträff 5 Pdf, 950.9 kB.

18 juni 2024, 12-16

Vi ses på campus Västerås.

Lärträff 6

9 september 2024, 12-16

Vi ses på campus Eskilstuna.

Lärträff 7

8 oktober 2024, 12-16

Vi ses på campus Västerås.

Lärträff 8

8 november, 2024 12-16

Vi ses på campus Eskilstuna.

Lärträff 9

12 december 2024, 12-16

Vi ses på campus Västerås.

Lärträff 10

16-17 januari 2025, heldagar

Vi ses på något trevligt ställe!