Text

Forskningsmiljöer

Utbildningsvetenskap och matematik är en av MDU:s sex forskningsinriktningar. Inom utbildningsvetenskap ryms fyra forskningsmiljöer och inom matematik och tillämpad matematik ryms en.

Utbildningsvetenskap

Barn och unga i skola och samhälle (BUSS)

Forskningen inom miljön BUSS utgår från ett helhetsperspektiv av barns och ungas möten med förskolan och skola. Läs mer om BUSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matematik, naturvetenskap och teknik med ämnenas didaktik

Den forskning som bedrivs inom ämnesdidaktik i matematik, naturvetenskap och teknik utmärks av att den teoretiserar studier och utveckling av praktiker. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD)

Inom forskningsprofilen Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik finns såväl ett ämnesorienterat som ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap. Läs mer om SOLD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsvetenskapernas didaktik och pedagogiska praktiker (SODEP)

Forskningsprofilen Social Sciences Didactics and Educational Practices, Samhällsvetenskapernas Didaktik och Pedagogiska Praktiker, har två huvudinriktningar. Den ena riktar in sig mot samhällsvetenskapliga ämnens didaktik och den andra fokuserar lärares arbete, skola, lärarutbildning och pedagogiska praktiker. Läs mer om SODEP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matematik och tillämpad matematik

Matematik och tillämpad matematik

Matematik och tillämpad matematik är en stark forskningsprofil både nationellt och internationellt som har huvudansvar för forskning och forskarutbildning inom huvudområdet och ämnet matematik/tillämpad matematik vid MDU. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskarskolor

Inom utbildningsvetenskap ingår doktorander i forskarskolorna Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD) och Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet (ReCEC).

FontD

Den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, FontD, är ett etablerat forskarskolesamarbete mellan
elva lärosäten. I FontD ingår de lokala didaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna. Läs mer om FontD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ReCEC

Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet (ReCEC) bedriver utvecklingsarbete i pedagogiska institutioner för yngre barn (0-10 år). Läs mer om ReCEC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.