Text

Forskningsmiljöer

Utbildningsvetenskap och matematik är en av Mälardalens universitets sex forskningsinriktningar. Inom utbildningsvetenskap ingår fyra forskningsmiljöer och inom matematik och tillämpad matematik ingår en. Följ länkarna till Mälardalens universitets webbplats för mer information.

Utbildningsvetenskap

Barn och unga i skola och samhälle (BUSS)

Forskningen inom miljön BUSS utgår från ett helhetsperspektiv av barns och ungas möten med förskolan och skola. Läs mer om BUSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom forskningsmiljön ingår följande forskargrupper. Du kan läsa mer på Mälardalens universitets hemsida genom att följa länken:

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet Länk till annan webbplats.

Excellent Teaching for Literacy (ELT) Länk till annan webbplats.

Learning, Inclusive education, School transitions - for All (LISA) Länk till annan webbplats.

Matematik, naturvetenskap och teknik med ämnenas didaktik

Den forskning som bedrivs inom ämnesdidaktik i matematik, naturvetenskap och teknik utmärks av att den teoretiserar studier och utveckling av praktiker. Läs mer om Matematik, naturvetenskap och teknik med ämenenas didaktik Länk till annan webbplats.

Inom forskningsmiljön ingår följande forskargrupper. Du kan läsa mer på Mälardalens universitets hemsida genom att följa länken:

Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics (M-TERM) Länk till annan webbplats.

Naturvetenskaplig och teknisk didaktikforskning Länk till annan webbplats.

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD)

Inom forskningsprofilen Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik finns såväl ett ämnesorienterat som ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap. Läs mer om SOLD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom forskninsmiljön ingår följande forskargrupper. Du kan läsa mer på Mälardalens universitets hemsida genom att följa länken:

Ekokritiskt forum: Litteraturstudier Länk till annan webbplats.

Mälardalen INteraction and Didactics (MIND) Länk till annan webbplats.

Litteraturvetenskapliga seminariet  Länk till annan webbplats.samlar forskare från ämnena litteraturvetenskap och engelska

Samhällsvetenskapernas didaktik och pedagogiska praktiker (SODEP)

Forskningsprofilen Social Sciences Didactics and Educational Practices, Samhällsvetenskapernas Didaktik och Pedagogiska Praktiker, har två huvudinriktningar. Den ena riktar in sig mot samhällsvetenskapliga ämnens didaktik och den andra fokuserar lärares arbete, skola, lärarutbildning och pedagogiska praktiker. Läs mer om SODEP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matematik och tillämpad matematik

Matematik och tillämpad matematik är en stark forskningsprofil, både nationellt och internationellt, som har huvudansvar för forskning och forskarutbildning inom huvudområdet och ämnet matematik/tillämpad matematik vid MDU. Läs mer om Matematik och tillämpad matematik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom forskningsmiljön ingår följande forskargrupper. Du kan läsa mer på Mälardalens universitets hemsida genom att följa länken:

Algebra och Analys med tillämpningar Länk till annan webbplats.

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur Länk till annan webbplats.

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik Länk till annan webbplats.

Teknisk matematik Länk till annan webbplats.

Forskarskolor

Inom utbildningsvetenskap ingår doktorander i forskarskolan naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD), nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet (ReCEC), forskarskola med inriktning matematik (REMATH) samt forskarskola i pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare. Följ länkarna till samordnande lärosätes webbplats för mer information.

FontD

Den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, FontD, är ett etablerat forskarskolesamarbete mellan
elva lärosäten. I FontD ingår de lokala didaktiska forskningsmiljöerna vid de elva medverkande universiteten och högskolorna. Läs mer om FontD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ReCEC

Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet (ReCEC) bedriver utvecklingsarbete i pedagogiska institutioner för yngre barn (0-10 år). Göteborgs universitet och Högskolan i Kristianstad medverkar tillsammans med Mälardalens universitet. Läs mer om ReCEC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ReMath

I forskarskolan ReMath bedrivs forskning inom matematiklärarutbildning. Stockholms universitet, Högskolan i Dalarna och Kristianstads högskola medverkar tillsammans med Mälardalens universitet. Läs mer om ReMath Länk till annan webbplats.

Pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare

I forskarskolan utvecklas kunskap om särskilt begåvade elever i svensk förskola och skola – ett fält med relevans för lärarutbildningarna och för utbildningsvetenskaplig forskning. Stockholms universitet och Karlstads universitet medverkar tillsammans med Mälardalens universitet. Läs mer om forskarskolan Länk till annan webbplats.