Text

PRAO

Praktisk arbetslivsorientering är en viktig del av grundskolans arbete för att förbereda eleverna inför framtida studier och yrkesliv.

Praktisk arbetslivsorientering

PRAO kan vara en av flera aktiviteter som syftar till att eleven kan göra ett välgrundat val inför framtida studier och yrkesliv.

Skolhuvudmännen har ansvar för att anordna PRAO för alla elever i grundskolan. Yrkeslivsorientering är dock ett arbete som behöver ske kontinuerligt även i den ordinarie undervisningen vilket studie- och yrkesvägledarna har god kompetens att stödja lärarna med.


Läs mer om PRAO på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Vägskylt