Text

Lärträff 1

Bild som länkar till powerpointpresentationen från lärprocessen om rektors pedagogiska ledarskap

Klicka på bilden för att se presentationen från första lärträffen

Program dag 1

10.00 MKL – samverkan inom utbildning, forskning och kompetensutveckling, Jessica Götberg
10.20 lärprocess i samverkan: grunden
10.50 Kort paus
11.00 Samtal i grupp: ”de tre F:n”
11.40 Summering i helgrupp: ”de tre F:n”
12.10 Lunch
13.00 Pedagog Mälardalen och PUSS, Pia Ekholm Johansson
13.20 Introduktion till föreställningskartor
13.40 Arbete med föreställningskartor i par
15.15 Fika
15.45 Om texter och läsloggar
16.00 – 17.00 Tid för individuell läsning och reflektion
19.00 Middag

Program dag 2

08.15 Morgonsamling
08.45 Perspektiv på pedagogiskt ledarskap
09.30 Reflektion i grupper
10.30 Fika
11.00 Perspektiv på lärande och kollegialt lärande
12.00 Lunch
13.00 Walk and talk
13.45 Uppsummering med utgångspunkt i läslogg, gruppreflektioner och walk and talk.
14.45 Utvärdering
15.00 Fika och hemresa