Text

Kalender 2022-2023

I kalendern listas kostnadsfria seminarier, webbinarier, föreläsningar, workshopar, informationsträffar eller kurser. De riktas till olika målgrupper utifrån verksamhet, ämne eller tema. Om platserna är begränsade kan föranmälan behövas. Detta framgår i sådana fall av varje utbildningstillfälle. Mejla redaktionen om du vill publicera ett evenemang.

Oktober 2022

November 2022

December 2022

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till webbinarium:

Med avstamp i tidigare delar av Stödmaterial Matematiksvårigheter följer här en fördjupning med betoning på intensiva insatser för elever i matematiksvårigheter. Den här delen handlar om hur en intensiv insats kan utformas med vetenskapligt stöd. Fokus är matematiksvårigheter och viktiga moment för er som ska utforma stödinsatser.

Plats: Digitalt

Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal

Anmälan görs via SPSMs webbplats

Skolverket och Sveriges science center bjuder in till ett webbinarium som handlar om hur man i undervisningen konkret kan arbeta med hållbar utveckling och att omsätta elevernas idéer till handling.

Science centers inspirerar och visar exempel hur elever kan arbeta med hållbar utveckling på många olika sätt. Hur blir man en planetskötare eller klimatdetektiv? Hur kan visualiseringsteknik användas i undervisningen, hur kan programmering och Minecraft vara verktyg till att arbeta med hållbar utveckling och hur tar ni in universum i klassrummet?

Plats: Digitalt

Målgrupp: För dig som arbetar i grundskola och gymnasium, kommunal vuxenutbildning och motsvarande skolformer inom särskolan.

Anmälan görs senast 2/12 via Skolverkets webbplats

Skolverket bjuder in till digital nätverksträff för dig som arbetar med gymnasial lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan. Två skolor delar med sig av inpirerande och lärande exempel. Möjlighet att ställa frågor och diskutera i grupp ges.

Plats: Digitalt

Målgrupp: Alla som arbetar med lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan

Anmälan görs senast 12/12 via Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skolverket anordnar en digital nätverksträff för dig som arbetar med gymnasial lärlingsutbildning i komvux. De nya ändringarna i skollagen tas upp och det ges möjlighet att ställa frågor och diskutera i grupp. Det bjuds också på inspiration och lärande exempel.

Plats: Digitalt

Målgrupp: Alla som arbetar med gymnasial lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen och lärlingsutbildning inom komvux som särskild utbildning.

Anmälan görs senast 7/12 via Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Januari 2023

Universitets och högskolerådet (UHR) bjuder in till informationsmöte om ansökning av projektmedel för både småskaliga partnerskap och korttidsprojekt inom Erasmus+ mobilitet.ansökningsseminarium för Erasmus+ korttidsprojekt.

Plats: Digitalt

Målgrupp: Alla som arbetar inom skola, yrkesutbildning och vuxenutbildning

Anmälan görs före 10 januari 2023 via UHR:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Februari 2023

Universitets och högskolerådet (UHR) bjuder in till ansökningsseminarium för Erasmus+ korttidsprojekt. Seminariet är riktat till yrkesverksamma från förskola till vuxenutbildning som ansöker för första gången eller som planerar ett färre antal aktiviteter med partners inom EU/EES.

Plats: Digitalt

Målgrupp: Alla som arbetar inom förskola, skola, yrkesutbildning eller vuxnas lärande.

Anmälan görs före 7 februari 2023 via UHR:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Mars 2023

Universitets och högskolerådet (UHR) bjuder in till en kostnadsfri inspirations- och informationsdag för yrkesverksamma från förskola till vuxenutbildning med intresse för internationellt utbyte via Atlasprogrammet.

Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70

Målgrupp: Alla som arbetar inom förskola, grundskola, gymnasieskola, Komvux och allmän kurs vid Folkhögskolor.

Anmälan görs före 27 februari 2023 via UHR:s hemsida. Länk till annan webbplats.

April 2023

Maj 2023

Juni 2023

Juli 2023

Augusti 2023

September 2023