Text

Kalender

I kalendern listas kostnadsfria evenemang som anordnas av Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) samt utvalda från Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. De riktas till olika målgrupper utifrån verksamhet, ämne eller tema. Vid begränsade platser krävs föranmälan vilket framgår av varje kalenderhändelse. Ta kontakt med redaktionen för publicering av ett evenemang.

Mars 2024

Mälardalens kompetenscentrum för lärande bjuder in dig som är yrkesverksam i förskola eller skola, lärarstudent, lärarutbildare, forskare eller intresserad av skolrelaterade frågor och arbetar i Sörmland eller Västmanland till professionsutvecklande samverkansseminarium (PUSS) om förskolans och skolans möjligheter och utmaningar. Välkommen att fika, dela med dig av dina erfarenheter och lär av andra.

Dagens tema: Maritha Hammar, rektor på förskolan Duvan i Hallstahammars kommun, presenterar och diskuterar förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Delar av seminariet kommer att dokumenteras och publiceras i efterhand för andra att ta del av,

Målgrupp: Yrkesverksamma i förskola och skola, lärarstudenter, lärarutbildare och andra med intresse för utbildningsfrågor

Datum och tid: 7/3 kl. 16.15-18.00

Plats: Campus Västerås, lokal meddelas efter anmälan.

Anmälan görs senast den 1 mars via följande anmälningsformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., begränsat antal.

Välkommen till Tematräff om AI i undervisningen som anordnas av MKL:s digitaliseringsnätverk Öppnas i nytt fönster..

Vilka är möjligheterna och utmaningarna med användningen av generativ AI i undervisningen? Vad innebär det för lärare och elever att AI införs som ämne i gymnasieskolan? Frågeställningarna är utgångspunkt för dagens program:

14.00 Föreläsning av Joakim Flink Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lärare på Hitachigymnasiet i Västerås/Ludvika och entreprenör
15.00 Lärare från Flen och Strängnäs berättar hur de tänker om att AI införs som ämne i gymnasieskolan, programpunkten följs av en gruppdiskussion.
15.50 Sammanfattning och avslutning

Datum och tid: 25/3 kl. 14.00-16.00

Målgrupp: Lärare, lärarstudenter, skolledare digitaliseringssamordnare, utvecklingsledare, IKT-pedagoger m.fl.

Plats: Digitalt via Zoom

Anmälan: Mejla pm@mdu.se senast 22 mars för att få tillgång till Zoom-länken.

April 2024

Mälardalens kompetenscentrum för lärande bjuder in dig som är yrkesverksam i förskola eller skola, lärarstudent, lärarutbildare, forskare eller intresserad av skolrelaterade frågor och arbetar i Sörmland eller Västmanland. Varmt välkommen till professionsutvecklande samverkansseminarium (PUSS) om förskolans och skolans möjligheter och utmaningar, fika, dela med dig av dina erfarenheter och lär av andra.

Dagens tema: “I Can’t Write No Pretty Poem!” Pupils and teachers as writers. Paul Morris reports how the results of his licentiate study into pupils’ creative writing have influenced his teaching practice in schools.

Delar av seminariet kommer att dokumenteras och publiceras i efterhand för andra att ta del av,

Målgrupp: Yrkesverksamma i förskola och skola, lärarstudenter, lärarutbildare och andra med intresse för utbildningsfrågor

Datum och tid: 9/4 kl. 16.15-18.00, det bjuds på fika.

Plats: Campus Eskilstuna, lokal meddelas efter anmälan.

Anmälan görs senast 2/4 via följande anmälningsformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., begränsat antal.

Välkommen till en webbinarieserie i två delar om funktionsnedsättningen ADHD. Genom föreläsning, film och möjlighet till reflektion får du som arbetar i skolan ökad kunskap om ADHD och dess konsekvenser samt hur du kan utforma anpassningar och stöd i skolans lärmiljö. Webbinarieserien består av två tillfällen och anordnas av SPSM.

Målgrupp: Förskollärare i F-klass, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog, Speciallärare

Datum och tid: Webbinarie 1 - 10 april kl. 15.00-17.00 Webbinarie 2 - 25 april kl. 15.00-17.00

Plats: Digitalt via Zoom

Mer information och anmälan: Senast 27 mars via SPSM:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbinarie-serien som erbjuds av SPSM utgår från barnrättsperspektivet och kopplas till skollag och läroplan. Fokus ligger på specialpedagogens stödjande roll gällande:

 • Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig utbildning utifrån pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.
 • Kunskap för att uppmärksamma och kartlägga barnets behov och förutsättningar.
 • Förståelse för omgivningens betydelse för delaktighet och lärande

Webbinarie-serien innehåller föreläsningar som varvas med erfarenhetsutbyte i digitala grupprum. Deltagande förutsätter ett aktivt erfarenhetsutbyte i det digitala grupprummet samt att genomföra en uppgift i verksamheten mellan tillfällena.

Målgrupp: Specialpedagog eller speciallärare i förskolan

Datum och tid: 18/4 och 16/5 kl. 9.00-12.00.

Plats: Online, länk efter anmälan.

Anmälan görs senast 1 april, begränsat antal. Länk till mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Maj 2024

SPSM bjuder in till webbinarium om tillgänglighet i fritidshemmen. Som deltagare får du grundläggande kunskaper om förutsättningar för lärande på fritidshem. Webbinariet varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupperingar. Efter avslutat webbinarium har du som deltagare fått förståelse för:

 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) - pedagogiska, fysiska och sociala konsekvenser
 • omgivningens betydelse för delaktighet och lärande
 • hur du kan uppmärksamma och analysera behov för att skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna delta i fritidshemmets verksamhet

Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Rektor förskola, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal

Datum och tid: 14 maj kl. 9.00-12.00

Plats: Digitalt via Zoom, länk efter anmälan

Anmälan och mer information: Senast 30 april via SPSM:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mälardalens kompetenscentrum för lärande bjuder in dig som är yrkesverksam i förskola eller skola, lärarstudent, lärarutbildare, forskare eller intresserad av skolrelaterade frågor och arbetar i Sörmland eller Västmanland. Varmt välkommen till professionsutvecklande samverkansseminarium (PUSS) om förskolans och skolans möjligheter och utmaningar, fika, dela med dig av dina erfarenheter och lär av andra.

Dagens tema: Anette L Eriksson, adjunkt i didaktik, diskuterar matematiksvårigheter i grundskolan.

Delar av seminariet kommer att dokumenteras och publiceras i efterhand för andra att ta del av,

Målgrupp: Yrkesverksamma i förskola och skola, lärarstudenter, lärarutbildare och andra med intresse för utbildningsfrågor

Datum och tid: 15/5 kl. 16.15-18.00, det bjuds på fika.

Plats: Campus Västerås, lokal meddelas efter anmälan.

Anmälan görs senast 8/5 på följande anmälningslänk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., begränsat antal.

SPSM bjuder in till webbinarium om tillgänglighet i fritidshemmen. Som deltagare får du grundläggande kunskaper om förutsättningar för lärande på fritidshem. Webbinariet varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupperingar. Efter avslutat webbinarium har du som deltagare fått förståelse för:

 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) - pedagogiska, fysiska och sociala konsekvenser
 • omgivningens betydelse för delaktighet och lärande
 • hur du kan uppmärksamma och analysera behov för att skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna delta i fritidshemmets verksamhet

Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Rektor förskola, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal

Datum och tid: 15 maj kl. 9.00-12.00

Plats: Digitalt via Zoom, länk efter anmälan

Anmälan och mer information: Senast 1 maj via SPSM:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SPSM bjuder in till webbinarium om tillgänglighet i fritidshemmen. Som deltagare får du grundläggande kunskaper om förutsättningar för lärande på fritidshem. Webbinariet varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupperingar. Efter avslutat webbinarium har du som deltagare fått förståelse för:

 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) - pedagogiska, fysiska och sociala konsekvenser
 • omgivningens betydelse för delaktighet och lärande
 • hur du kan uppmärksamma och analysera behov för att skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna delta i fritidshemmets verksamhet

Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Rektor förskola, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal

Datum och tid: 16 maj kl. 9.00-12.00

Plats: Digitalt via Zoom, länk efter anmälan

Anmälan och mer information: Senast 2 maj via SPSM:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbinarie-serien som erbjuds av SPSM utgår från barnrättsperspektivet och kopplas till skollag och läroplan. Fokus ligger på specialpedagogens stödjande roll gällande:

 • Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig utbildning utifrån pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.
 • Kunskap för att uppmärksamma och kartlägga barnets behov och förutsättningar.
 • Förståelse för omgivningens betydelse för delaktighet och lärande

Webbinarie-serien innehåller föreläsningar som varvas med erfarenhetsutbyte i digitala grupprum. Deltagande förutsätter ett aktivt erfarenhetsutbyte i det digitala grupprummet samt att genomföra en uppgift i verksamheten mellan tillfällena.

Målgrupp: Specialpedagog eller speciallärare i förskolan

Datum och tid: 18/4 och 16/5 kl. 9.00-12.00.

Plats: Online, länk efter anmälan.

Anmälan görs senast 1 april, begränsat antal. Länk till mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Juni 2024

Välkommen till Mötesplats anpassade skolformer 2024 ‒ två fullmatade konferensdagar där du själv väljer bland olika digitala föreläsningar. Konferensen anordnas av Skolverket och SPSM tillsammans. Under konferensen får du ta del av föreläsningar från myndigheter, verksamma inom skola samt forskare. Du får även ta del av aktuell information och stödmaterial från SPSM och Skolverket.

Målgrupp: Yrkesverksam inom anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning.

Datum och tid: 17-18/6, ett detaljerat schema presenteras under våren

Plats: Digitalt, valbara föreläsningar

Information: Håll dig uppdaterad om konferensens innehåll via Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.