Text

Span på forskning

Denna sida kan forskare, forskarstudenter och kommundoktorander använda för att presentera sig själva, aktuella forskningsprojekt, forskningsresultat och annat som är intressant för yrkesverksamma och studenter att ta del av.


Sidan är under utveckling.