Text

Nätverk

Samverkan genom nätverk är ett sätt att dela erfarenheter med andra verksamma inom samma yrke eller intresseområde. Det finns några redan etablerade nätverk som presenteras på denna sida.

Ett sätt att utveckla sin praktik är att göra det tillsammans med kollegor från andra skolor eller till och med kommuner. De befintliga nätverk som presenteras nedan har olika inriktningar och riktar sig till olika yrkesgrupper. Är du intresserad av att gå med i något av dem är du välkommen att ta kontakt genom att klicka dig vidare. Om du ser behov av att starta ett nytt nätverk finns information längst ner på sidan.

MKL Digitaliseringsnätverk

Välkommen till nätverket för dig som arbetar med IT-relaterade utbildningsfrågor av strategisk, teknisk, samordnande eller pedagogisk karaktär. Här samverkar yrkesverksamma från Sörmlands och Västmanlands kommuner för att skapa goda förutsättningar för förskolans och skolans digitalisering. Vi träffas digitalt minst ett par gånger varje termin för att byta erfarenheter och få input kring olika frågor.

English Teacher Sharing

Are you proud to be an English teacher? If so, this network is for you! ETS aims at sharing inspiration, best practice and research on English teaching by bringing together practicing teachers and researchers. An overarching goal of ETS is to contribute to a strong sense of identity and professional pride among English teachers. Student teachers are also welcome to join the network.

SYV-nätverket Sörmland

SYV-nätverket är ett samarbete mellan Region Sörmland och Mälardalens universitet med syftet att ge studie- och yrkesvägledare inspiration och kompetensutveckling.


Starta nytt nätverk?

Är du ensam i din yrkeskategori på din arbetsplats? Har du behov av att diskutera yrkesmässiga frågor med likasinnade? Saknas ett nätverk där detta skulle kunna ske? Här finns möjligheten att göra en förfrågan om du är intresserad av att starta ett nytt nätverk. Ta kontakt för att diskutera hur.