Text

VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en del av förskollärar- och lärarprogrammen. Studenten har totalt tjugo veckor VFU under studietiden för att praktisera de teoretiska kunskaperna.

Lärare visar innehåll på interaktiv tavla för skolklass.

Konceptet övningsskolor

Alla studenter som påbörjar sin utbildning placeras på någon av de övningsförskolor/övningsskolor som Mälardalens universitet har avtal med. Övningsförskolor och övningsskolor för lärarutbildningen finns i regionerna Sörmland och Västmanland i de kommunerna där det finns avtal.

VFU-handledare

VFU-handledaren är den yrkesverksamma pedagog som handleder studenten under den verksamhetförlagda utbildningen ute på övningsförskolan/övningsskolan. Krav finns på att VFU-handledaren har gått eller har påbörjat sin handledarutbildning för att handleda studenter. Läs mer på Mälardalens universitets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VFU-portalen

I VFU-portalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittas all information som behövs inför och under VFU-perioden.