Text

ULF-Praktiknära forskning

ULF, som står för Utveckling, Lärande och Forskning, är en försöksverksamhet med syfte att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Försöksverksamheten ULF syftar till att stärka den forskning som bedrivs i nära anslutning till förskola och skola. Dessutom ska utvecklingsarbetet som genomförs i förskolor och skolor bygga på de behov huvudmännen själva identifierat.

Personalen i förskola/skola och forskarna bidrar på lika villkor, men med olika kompetenser och tillsammans utvecklar de både undervisning, lärarutbildning och forskningen. Försöksverksamheten startade 2017 och kommer att övergå till permanent verksamhet i en övergångsperiod fram till 2024.

Läs mer om ULF Länk till annan webbplats.