Text

Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning, kompetensutveckling och forskning inom utbildningsvetenskap.

Samverkansuppdrag

Genom MKL samverkar Mälardalens universitet med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland.

  • MKL ska arbeta långsiktigt med samproducerade forsknings- och utvecklingsprojekt för att stärka forskningsbasen till lärarutbildningen och förbättra undervisningen i förskola, skola och högskola/universitet.
  • MKL ska också arbeta med samproducerad lärarutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma för att säkra kompetensförsörjningen till regionens förskolor och skolor.

MKL är organisatoriskt en del av akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) vid MDU. Verksamheten finansieras med medel från bland annat MDU, Samhällskontraktet, Region Sörmland, Region Västmanland och Skolverket.

 

Läs mer om MKL Länk till annan webbplats.