Text

2023-06-01

Professionsutvecklande samverkansseminarier om förskolans och skolans möjligheter och utmaningar

Från och med hösten 2023 kommer seminarieserien Skolans möjligheter och utmaningar att dra i gång. Tanken är att några gånger per termin samla lärare i förskola och skola, lärarstudenter, lärarutbildare och personer med intresse för utbildning för att diskutera olika skol- och undervisningsrelaterade frågor. Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) anordar seminarierna.

Vad behöver en förskollärare eller lärare kunna? Vilka är de största utmaningarna i förskola och skola just nu? Hur kan vi öka barns och ungdomars lust att läsa? Vad vet vi om barns och ungdomars lärande i matematik? Vad behöver barn och ungdomar få med sig för sin och världens framtid? Dessa frågor och många fler vill vi belysa, diskutera och reflektera kring tillsammans med dig och dina kollegor genom fysiska seminarier på campus Eskilstuna eller Västerås.

Varje seminarietillfälle organiseras runt ett särskilt tema som introduceras genom att någon inbjuden person delar med sig av sitt specifika pedagogiska och didaktiska intresse, sina erfarenheter och kunskaper kring frågor om skolans utmaningar och möjligheter. Det kan vara studenter som har skrivit ett examensarbete, lärare som arbetar med utveckling av sin undervisning, eller en forskare som har något intressant att dela med sig. Även röster från andra sammanhang som är viktiga och intressanta ur ett utbildningsperspektiv kommer också att bjudas in för att bredda den gemensamma förståelsen. Utifrån varje tillfälles tema och innehåll delar alla deltagare med sig av sina egna erfarenheter, tankar och funderingar. I detta forum är allas röster viktiga och vi strävar efter att mötas i ögonhöjd med skolans och elevernas välmående och utveckling som gemensamt fokus.

Syftet med seminarieserien är att föra olika röster samman för att gemensamt diskutera och tänka kring skolans möjligheter såväl som utmaningar. Har du någon skolrelaterad fråga som du vill dela med dig av eller fördjupa dig i? Hör av dig till Pedagog Mälardalens redaktion med förslag på teman och innehåll!

Höstens seminarier är planerade att genomföras följande datum:

13 september 16.15-18.00 i Västerås
18 oktober 16.15-18.00 i Eskilstuna
16 november 16.15-18.00 i Västerås

Mer information om innehåll och anmälan framgår av kalendern.