Text

Vår vision

Målet med SOFCO är att utveckla ett koncept för framtidens hållbara kontor som främjar hälsosam livsstil och god hälsa på arbetet samt bidrar till hållbar utveckling. Eftersom ca 60% av alla som har ett arbete i Sverige jobbar på kontor är kontorsarbetsplatsen en viktig arena för det hälsofrämjande arbete. SOFCO består av tre delprojekt som genomförs parallellt och genererar synergieffekter mellan delprojekten.

Delprojekt 1: Hållbar livsstil på arbetsplatsen

Framtidens kontor är en area för att främja bra matvanor, vardagsrörelse och hållbar utveckling vilket gynnar individen, företagen och planeten.

Läs mer

Delprojekt 2: Grönt kontorsarbete inne och ute

Genom grönt kontorsarbete tar vi tillvara på de goda hälsoeffekterna från vistelser i naturen och skapar ett hållbart inslag i dagens flexibla arbetsliv.

Läs mer

Delprojekt 3: Livsstil och hälsa bland kontorsanställda

Samhället står inför stora utmaningar såsom livsstilsrelaterad sjukdom, åldrande befolkning och klimatkris. Genom att studera livsstil, arbetsliv och hälsa bland anställda på kontor lär vi oss mer om hur framtidens arbetsplats kan utvecklas.

Läs mer