Text

Vetenskapliga rapporter

Dietary Interventions to Promote Healthy Eating among Office Workers: A Literature Review

Vi har gjort en genomgång av kostinterventioner i kontorsmiljöer. Vi har sammanställt resultatet från 25 vetenskapliga artiklar från de senaste 10 åren och resultaten visar att den här typen av interventioner på arbetsplatsen har effekt på anställdas matvanor.

Vetenskapliga rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

Forskare som arbetar med SOFCO

SOFCO är ett tvärvetenskapligt projekt som involverar folkhälsovetenskap, medicin, arbetslivsvetenskap, idrottsmedicin, statistik, epidemiologi, informationsdesign och närliggande ämnen.

Läs mer

Vår vision

SOFCO består av tre delprojekt som leds av en projektledare. Delprojekten genomförs parallellt och bidrar till synergieffekt mellan delprojekten.

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss.

Läs mer