Text

Vetenskapliga rapporter

Nya artiklar från SOFCO

The Outdoor Office: A Pilot Study of Environmental Qualities,
Experiences of Office Workers, and Work-Related Well-being

I en ny studie från SOFCO har vi undersökt vad som händer när personal utför vissa kontorsuppgifter och administrativt arbete utomhus. Studien indikerar att kontorsarbete i offentlig stadsmiljö kan bidra till välmående i form av positiva upplevelser av utomhusmiljön och arbetet däri. Det finns flera faktorer som kan bidra till sådana upplevelser, nämligen när utomhuskontoret är:

Workplace health promotion to facilitate physical activity among office workers in Sweden

I en intervjustudie med företag inom kontorsbranschen med cirka 9 000 anställda undersöktes både friskvårdsbidraget och andra friskvårdsförmåner. Vi fann att nyttjande av friskvårdsbidraget var mellan 29-80 procent och att spridning av information och rutiner har betydelse för nyttjandet av friskvårdsinsatser på arbetsplatsen. Bekväm och enkel tillgång till olika faciliteter så som omklädningsrum, cykelförråd, gym eller tillgång till personliga tränare underlättar för anställda att vara fysiskt aktiva under arbetsdagen. Även företagskulturen i form av chefers attityder var viktigt för deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på kontoret.

Läs artikeln om friskvårdsbidrag och friskvårdsförmåner på Frontiers webbplats Länk till annan webbplats.

Referensartiklar

Dietary Interventions to Promote Healthy Eating among Office Workers: A Literature Review

Vi har gjort en genomgång av kostinterventioner i kontorsmiljöer. Vi har sammanställt resultatet från 25 vetenskapliga artiklar från de senaste 10 åren och resultaten visar att den här typen av interventioner på arbetsplatsen har effekt på anställdas matvanor.

Vetenskapliga rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Outdoor Office Work – An Interactive Research Project Showing the Way Out

Läs artikeln Outdoor Office Work på Frontsiers webbplats Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Forskare som arbetar med SOFCO

SOFCO är ett tvärvetenskapligt projekt som involverar folkhälsovetenskap, medicin, arbetslivsvetenskap, idrottsmedicin, statistik, epidemiologi, informationsdesign och närliggande ämnen.

Läs mer

Vår vision

SOFCO består av tre delprojekt som leds av en projektledare. Delprojekten genomförs parallellt och bidrar till synergieffekt mellan delprojekten.

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss.

Läs mer