Text

Bidtext

Forskargruppen samlas inför ny fas i projektet

2024-04-10

Tre dagar präglade av givande möten kring arbetet med analyser av den kontorsanställda i studien LifeGene, en studie med 40 000 deltagare.

I tre dagar samlades delar av forskargruppen SOFCO i underbara natursköna miljöer. Dessa dagar har präglats av givande möten som kan ses som starten på arbetet med analyser i den stora populationsbaserade studien LifeGene. I studien ingår data från cirka 40 000 personer och forskargruppen kommer att studera betydelsen av en hållbar och hälsosam livsstil bland kontorsanställda.

Det motsvarar delprojekt 3 i SOFCO: Se länk för en utförlig beskrivning:https://www.sofco.se/sofco/var-vision/delprojekt-3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I forskargruppen har vi redan gjort ett gediget förarbete för att kunna identifiera olika yrkesgrupper och ser nu fram emot att besvara våra frågeställningar kring hållbara levnadsvanor, sömn och stress hos kontorsarbetare.