Text

Samverkanspartners

Följande akademiska parter, företag och organisationer deltar i RESILIENT:

Mälardalens universitet, org.nr. 202100-2916

Uppsala universitet, org.nr. 202100-2932

Högskolan i Gävle, org.nr. 202100-2890

Umeå universitet, , org.nr. 202100-2874

RISE Research Institutes of Sweden AB, org.nr. 556464-6874

AA Logistik, org.nr. 556239-6308

Absolicon Solar Collector AB, org.nr. 556929-1957

AMF Fastigheter AB, org.nr. 556552-7420

Enköpings kommun, org.nr. 212000-0282

Entré Hofors Ekonomisk förening, org.nr. 769601-9756

Eskilstuna kommun, org.nr. 212000-0357

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB, org.nr. 556935-7501

Fastighets AB Stenvalvet, org.nr. 556803-3111

Fastighetsägarna Stockholm, org.nr. 802000-8580

First Control Systems AB, org.nr. 556413-4160

Fortifikationsverket, org.nr. 202100-4607

Gävle Energi AB, org.nr. 556407-2501

Gävle kommun, org.nr. 212000-2338

Hitachi Energy Sweden AB, org.nr. 556029-7029

Hofors kommun, org.nr. 212000-2296

Independent Business Group AB, org.nr. 559147-0728

Mestro AB, org.nr. 556679-4649

MG Sustainable Engineering AB, org.nr. 556957-3271

Mälarenergi AB, org.nr. 556448-9150

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, org.nr. 857206-3132

Solare Nordic AB, org.nr. 559354-7754

Strängnäs kommun, org.nr. 212000-0365

Svealandstrafiken AB, 556555-3350

Umeå kommun, org.nr. 212000-2627

Volvo Construction Equipment AB, org.nr. 556021-9338

Västerås kommun, org.nr. 212000-2080

Vätgas Sverige, org.nr. 802434-6614

Öresundskraft AB, org.nr. 556089-7851