Text

RESILIENT

Kompetenscentret för Resilienta energisystem

Fem forskningsorganisationer tillsammans med drygt 30 företag och offentliga aktörer ingår i ett nytt kompetenscentrum inom Resilienta energisystem. Syftet är att öka kunskap och kompetens om omställningen av det svenska energisystemet, mot hög tillförlitlighet och resurseffektivitet, samt låg miljöpåverkan. I centrum står kunskap om hur sektorkoppling mellan transportinfrastruktur, industri och byggd miljö, inklusive affärsmodeller och organisation, kan skapa ett resilient energisystem. Centret koordineras av forskningsinriktningen Framtidens energi vid Mälardalens universitet.