Text

Bidtext

SOFCO på European Public Health Conference

2023-11-30

SOFCO är plats på European Public Health Conference i Dublin med temat Our food, our health, our earth; a sustainable future for humanity.

Feben Javan och Katarina Bälter presenterade resultat från SOFCO samt tog del av presentationer från hela Europa om livsstil, hälsa, hållbar utveckling, medborgarforskning och stress under några intensiva dagar i oktober på European Public Health Conference i Dublin.

Feben presenterade sin poster med titeln ”Introducing outdoor office work to reduce stress among office workers in Sweden” medan Katarinas presentation handlade om livsstilsfaktorer såsom matvanor, vardagsrörelse, sömn, alkohol och rökning har stor betydelse för hur vi mår på kort och lång sikt, men de påverkar även varandra. Därför är vi intresserade av att studera den kombinerade effekten av olika livsstilsfaktorer på hälsa.

Tyvärr finns det få tidseffektiva sätt att ta sig till Irland än att flyga, vilket är ett dilemma, men i övrigt gör konferensen vad den kan för att minimera negativa klimat- och miljöeffekter, inklusive maten som serveras, materialval och källsortering.