Text

Bidtext

Framtidens hybridarbete

2023-11-30

På temat Framtidens hybridarbete genomförde SOFCO en workshop med representanter från partnerföretagen den 28 november.

Workshopen genomfördes på Helios co-workingkontor, med representanter från partnerföretagen Castellum, COOR, GoToWork, Tenat and Partner och Hässelby Blommor/NAAVA.

Tillsammans diskuterade vi utmaningar i arbetslivet efter pandemin såsom:

  • Att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder flexibelt hybridarbete
  • Ett tydlig ”varför” medarbetare och chefer ska/bör vara på kontoret för vissa arbetsuppgifter eller del av arbetsveckan
  • Vad får medarbetarna att vara på kontoret (bli bekräftad, mår bra, sociala interaktioner, tillgång till gym och bra mat)
  • Hur man skapar en känsla av autonomi, välbefinnande och hållbarhet för medarbetare
  • Hur man balanserar individens och organisationens behov
  • Hur nyanställda ska känna samhörighet, lära sig jobbet och kulturen
  • Betydelsen av innovation, professionell utveckling och samarbete
  • Utmaningar med ledarskap och självledarskap vid arbete på annan plats