Text

Bidtext

Inpirationsdag om kontorsarbete utomhus

För att inspirera fler till att flytta ut kontorsarbetet bjuder Mälardalens universitet (MDU) in till en inspirationsdag kring detta spännande ämne. Det blir miniföreläsningar, tips och råd om hur man gör för att skapa ett bra utomhuskontor och intressanta studentprojekt på ämnet.

Susanna Toivanen, arbetslivsforskare och professor i sociologi och Carina Söderlund, doktor i innovation och design håller korta föreläsningar kring nyttan och värdet att flytta ut kontoret och forskning kring vad som kännetecknar ett bra utomhuskontor. Du får testa på att jobba utomhus och får konkreta tips och råd direkt från våra forskare.

Christina Blomberg, utvecklingsstrateg med inriktning centrumutveckling och Pernilla Lindström, översiktsplanerare från Eskilstuna kommun berättar mer om hur utomhuskontor kan skapa attraktivare arbetsplatser. Du får möta studenter som berättar om sina projekt kring platsupplevelser och varför människor inte kontorsjobbar utomhus även om de har möjlighet.

Dag och tid: 16 juni, mellan kl 11.00 – 14.00 (cirka)
Plats: Universitetsplatsen utanför MDU:s campus i Eskilstuna

Program:

11:00 - 11:15 Outdoor Office Day
– Vad är det och varför är det så inne att arbeta ute just nu?

11:15 – 11:30 Varför mår vi bra av att arbeta utomhus i naturen?
Susanna Toivanen, arbetslivsforskare och professor i sociologi

11:30 – 11:45 Miljön vid utomhuskontoret - spelar det någon roll?
Carina Söderlund, doktor i innovation och design

11:45 – 12:00 Universitetsplatsen - en förlängning av campus Eskilstuna?
Pernilla Lindström, översiktsplanerare Eskilstuna kommun och
Linda Redebrandt, lokalplanerare vid Mälardalens universitet.

12:00 - 12:30 Testa på att jobba utomhus på Universitetsplatsen
Du får konkreta tips och råd direkt från forskarna. Wi-fi, tak och ellutag finns!

12:30 – 12:45 Så kan man arbeta med platsupplevelser med hjälp av informationsdesign.
Medverkar gör Yasmina Lucena Wallin och Linnéa Söderqvist, studenter och Virginia Kallia, universitetsadjunkt och lärare på programmet Rumslig gestaltning vid avd. Informationsdesign

12:45 - 13:00 Varför jobbar vi inte utomhus även när vi har möjlighet?
Verena Herzhoff, student vid MDU berättar om sin masteruppsats kring utekontorsarbete. Verena har undersökt varför människor inte kontorsjobbar mera utomhus även om de har möjlighet, och vilka normer som styr uppfattningar kring vad kontorsarbete egentligen är.

13:00 – 13:20 Samtal om stadsutveckling, attraktiva arbetsplatser och utomhuskontor – vilka vinster har det för kommuninvånare, för studenter och näringslivet i staden?
Christina Blomberg, utvecklingsstrateg med inriktning centrumutveckling, Susanna Toivanen, arbetslivsforskare och professor i sociologi och Carina Söderlund, doktor i innovation och design.

13:25 – 14:00 Testa på att jobba utomhus på Universitetsplatsen. Få konkreta tips och råd. Wi-fi, tak och ellutag finns!

Välkommen ut i det gröna!