Text

Digital workshop den 28 april

2022-05-10

Forskare och företagsrepresentanter möttes för att diskutera gröna miljöer och levnadsvanor.

Forskare och företagsrepresentanter möttes under en digital workshop och diskuterade uppdateringar inom SOFCO-projektet, hur naturen kan tas in på kontoret och hur företagen arbetar med hälsosamma levnadsvanor.

Konstnären Mattias Liljeqvist bjöd på en digital rundvandring i sin ateljé. Han beskrev hur han arbetar med naturen för att främja hälsa genom sin konst och sitt nya projekt där han använt ljudabsorberande material i sin konst.

NAAVA berättade som sina erfarenheter av att ta in naturens effekter inomhus med växtväggar som renar luften. Tekniken har sin grund från NASA och har använts i flera studier för att förbättra inomhusluften. Susanna Toivanen presenterade preliminära resultat från pågående intervjustudie med NAAVAs kunder.

Ett exempel på kreativ samproduktion var diskussionen om levnadsvanor baserat på resultat från Lifegene databasen och intervjuer med kontorsföretag. Workshopen kunde dra som slutsats att gröna miljöer inomhus är viktiga inslag för kontorsarbetares hälsa och välbefinnande och att hälsosamma levnadsvanor står mycket högt upp på agendan bland företag, kunder och anställda.

Workshopen avslutades med att bjuda in till SOFCOs sociala medier som nyligen lanserades. Ni hittar oss på Instagram och LinkedIn.