Text

Bidtext

Pågående studie om friskvårdsbidraget

Intervjustudie visar att friskvårdsbidraget framför allt nyttjas utanför kontorstid.

Friskvårdsbidraget infördes 1988 för att främja fysisk aktivitet. En intervjustudie med 8 företag inom kontorsbranschen visar på att företagen erbjuder friskvård för att främja medarbetarens hälsa, öka produktivitet samt vara en attraktiv arbetsgivare. Företagen har även flertal strategier för att underlätta fysisk aktivitet och nyttjandet av friskvårdsbidraget under arbetsdagen. Trotts detta nyttjas friskvårdsbidraget primärt utanför kontorstid.