Text

Bidtext

Ny studie om utomhuskontor

Vistelser i naturen och i gröna miljöer har en positiv effekt på människors hälsa och välbefinnande.

Vårt syfte är att utveckla konceptet grönt kontorsarbete. Tidigare forskning visar att vistelser i naturen och i gröna miljöer har en positiv effekt på människors hälsa och välbefinnande. I SOFCO vill vi föra in de goda hälsoeffekterna från naturvistelser till dagens arbetsliv genom att undersöka hur regelbundet kontorsarbete inomhus eller utomhus i gröna miljöer påverkar kontorsarbetares hälsa och återhämtning. För närvarande intervjuar vi personer med erfarenheter av kontorsarbete inomhus och utomhus i gröna miljöer. Vi tar reda på hur medarbetare arbetar i dessa gröna miljöer och vilken betydelse detta arbetssätt har för deras arbetsliv.