Text

Teknikupplevelse

Fokus ligger på den roll som tekniken spelar för att stödja en positiv eller negativ erfarenhet av teknik.

Projektledare är Chris Ivory