Text

Om oss

DIGMA är en forskarmiljö som bidrar till utvecklingen av kunskap om digitaliseringen och dess organisatoriska effekter – kunskap som är av intresse för chefer och anställda i offentliga såväl som privata organisationer som står i eller inför en digital förändring. Forskningen bedrivs i flera forskningsprojekt som alla handlar om social konsekvenser av digitalisering i arbetslivet.

Bloggarkiv

Delprojekt

Projektet innehåller fyra delprojekt som alla fokuserar på olika aspekter av digitalisering: projektifiering, ledarskap, flexibilisering och upplevelsen av teknik. Projekten kommer att bygga på fallstudier som görs på lokala och regionala myndigheter och företag i Sverige och i England. Fallen studeras etnografiskt i kombination med intervjuer och med en deltagarbaserad ansats.

 

Centrala forskningsfrågor är:

 1. Vilka är konsekvenserna av digitalisering för den praktik som ”management” utgör?
 2. I vilken utsträckning underlättar eller hindrar digitalisering olika former av management?
 3. Hur förändras olika organisatoriska praktiker genom digitaliseringen?

Att digitalisering, d.v.s. utvecklingen och implementeringen av allt smartare, snabbare och billigare digital teknik, förändrar organisatoriska processer och arbetspraktiker råder det inget tvivel om. Tekniken innebär nya möjligheter, både till koordinering av arbete, men också till kontroll, exempelvis genom ökade möjligheter till övervakning av anställda i realtid, vilket ändrar maktförhållandena i arbetslivet på olika sätt.

Detta projekt bygger på ett sociomateriellt perspektiv vilket innebär att ingen skarp gräns dras mellan sociala och tekniska processer. I stället ses teknik som något som existerar, och blir till, genom att den bäddas in i olika organisatoriska processer där människor och tekniken är sammankopplade. Genom detta perspektiv skapas goda möjligheter att utveckla teoretisk och praktisk förståelse för digitaliseringen och dess möjligheter; en kunskap som kommer att göra det lättare för dem som är involverade att möta och dra nytta av de förändringar som digitaliseringen innebär.


Projektifiering

Fokus ligger på att förstå hur tekniken förändrar organisationsstrukturering genom utveckling av nya normer för organisering, med betoning på flexibilitet och temporalitet.

Läs mer

Ledarskaps-arbete

Fokus ligger på att förstå hur riktning för organisering produceras i ett digitaliserat sammanhang.

Läs mer

Flexibilisering

Fokus ligger på flexibilisering av sysselsättning och medarbetare i organisationer till följd av digitaliseringen.

Läs mer

Teknik-upplevelse

Fokus ligger på den roll som tekniken spelar för att stödja en positiv eller negativ erfarenhet av teknik.

Läs mer

Om oss

Forskning om digitalisering av management bedrivs inom ett flertal forskningsprojekt på Mälardalens Universitet. Forskarna har sitt säte på Avdelningen för organisation och ledning och forskningen sker i tätt samarbete med forskarkollegor från hela universitet och med våra samverkanspartners utanför universitet.


Intelligent automatisering av mellanmänskliga relationer i Human Resource-arbete Länk till annan webbplats.

 • Projektledare: Dr Eva Lindell
 • Finansiering: AFA försäkring, 2023-2026

Automatisering eller augmentering: Hur påverkas kontorsanställda av automatiserade teknologier i finansbranschen? Länk till annan webbplats.

 • Projektledare: Dr Inti Lammi
 • Finansiering AFA försäkring, 2023-2016

Möte och gemenskap i den post-digitala eran: att förstå organiseringens väv och hur den förändras Länk till annan webbplats.

 • Projektledare: professor Lucia Crevani
 • Finansiering: Riksbankens Jubileumsfond, 2022-2025

Kompetenshöjning inför Industri 5.0 Länk till annan webbplats.

 • Projektledare: professor Chris Ivory
 • Finansiering: Horizon Europe, 2022-2025

InPro-Hym: inkluderande och produktiva hybrida möten Länk till annan webbplats.

 • Projektledare: professor Lucia Crevani
 • Finansiering: Vinnova, 2022-2024

LIF - Ledarskap i förändring Länk till annan webbplats.

 • Projektledare: Dr Inti Lammi
 • Finansiering: Eskilstuna kommun, 2021-2023

Digitaliserad management – vad kan vi lära av England och Sverige? (DIGMA) Länk till annan webbplats.

 • Projektledare: professor Anette Hallin
 • Finansiering: FORTE 2017-2023

Digitaliserat arbete och organisering Länk till annan webbplats.

 • Projektledare: professor Lucia Crevani
 • Finanisering: Vinnova, Formas, Energimyndigheten. 2016-2017