Text

Digitaliserad management

DIGMA - Digitaliserad management bidrar till utvecklingen av kunskap om digitaliseringen och dess organisatoriska effekter. Det är kunskap som är av intresse för chefer och anställda i offentliga såväl som privata organisationer som står i eller inför en digital förändring. Här har vi samlat insikter kring hur olika aspekter av digital teknik påverkar organisationer och framtidens arbete och ledning.

Läs de senaste inläggen

Digitalisering och (mar)drömmar

”Datorerna tar våra jobb!”, låter stridsropen både från dem som fruktar digitaliseringen och från dem som längtar efter den. Och visst, i dag är en allt snabbare robotisering och automatisering av många arbeten möjlig. Men det betyder inte att alla framtidsvisioner slår in.

Läs mer

Vad händer med värderingar när digital teknik tar över arbete?

En ibland förbisedd aspekt av vad som gör det demokratiska, öppna och pluralistiska samhället möjligt är att det också finns en pluralism av värderingar i organisationer. Det är kanske särskilt tydligt i yrken inom vård och omsorg, utbildning eller rättsväsendet. Vad händer då med dessa värderingar om arbete i allt högre utsträckning tas över av digital teknik?

Läs mer

Möten – mer än ett verktyg för samarbete

Inom ramen för Digma har ett intresse och en nyfikenhet för arbetsmöten successivt vuxit fram inom forskargruppen. Vi är flera forskare som i olika projekt tittar närmare på möten som form för att organisera arbete och som intresserar oss för mötespraktiker och inte minst för digital teknik i relation till arbetsmöten.

Läs mer

Bloggarkiv