Text

Ledarskapsarbete

Fokus ligger på att förstå hur riktning för organisering produceras i ett digitaliserat sammanhang.

Projektledare är Lucia Crevani