Text

Flexibilisering

Fokus ligger på flexibilisering av sysselsättning och medarbetare i organisationer till följd av digitaliseringen.

Projektledare är Eva Lindell