Text

Har vi rätt fokus? Att satsa snarare än att implementera

2023-09-08

Det behöver gå fortare! Allt flera organisationer, inte minst inom offentlig sektor, försöker öka takten när det kommer till att implementera eller införa digitala lösningar. Många roller i organisationer arbetar numera med digitalisering och den fråga som ofta ställs är varför det inte kan gå fortare.

Upplevelsen är inte bara att det går långsamt, utan också att det går åt olika håll – och kanske inte det håll som ledningen tänkt sig heller. Detta är inte något som är specifikt för digitalisering. När teknik introduceras i en organisation anpassas det alltid till det specifika sammanhang där den används – försök att ”låsa” arbetssätt genom att införa viss teknik har visat gång på gång att en sådan likriktning kan ske bara till en viss gräns.

Att digitalisering kan betyda så olika saker vilket leder till att olika initiativ drar åt olika håll behöver inte heller vara ett problem. Det kan tvärtom vara en förutsättning för att få kraft i utvecklingen. Framgångsrika management modeller som till exempel Lean har kunnat spridas just för att det som förespråkas är så tvetydligt att det går att översätta till olika initiativ som passar de behov och mål som en organisation, en grupp eller en person har. Lean blev med andra ord meningsfull på olika sätt i de olika sammanhang där den introducerades.

Om vi då ser tekniken inte som ett sätt att begränsa arbetssätten, utan som en möjlighet att utveckla dem, och samtidigt tänker att tekniken inte implementeras, utan översätts och anpassas för att bli meningsfull i ett visst sammanhang, inser vi att medarbetare blir viktiga aktörer att ta hänsyn till. Det är de som kan göra ny teknik meningsfull. Utmaningen är därför inte bara att göra det möjligt för medarbetarna att ta till sig den nya teknikens funktionaliteter, utan också, och kanske främst, att göra det möjligt för medarbetarna att förstå den nya tekniken i relation till det sammanhang de befinner sig i och integrera det i arbetssätten på ett meningsfullt sätt genom att anpassa och omforma den vid behov.

Och detta är just vad medarbetare borde kunna vara bra på. Vi kan ta hjälp av olika slags maskiner för att göra många saker, men förmågor som omtanke, omsorg och omdöme – låt oss kalla dem om-förmågor – är inte något som vi kan förvänta oss maskinerna ska göra i vårt ställe. Det är sådana om-förmågor som människor är bra på och frågan är på vilket sätt vi kan stötta och möjliggöra för medarbetare att öka sina om-förmågor i relation till tekniken, organisationen, medarbetare, brukare.

Kan vi satsa på medarbetare och deras förståelse för sammanhanget, arbete, teknik och deras vilja och möjlighet att ta ansvar? Implementering innebär att vi har ett färdigt recept kring hur arbete ska utföras – en satsning på medarbetare, deras befintliga förmågor och deras utvecklingspotential, betyder att arbeta med om-förmågor och fokusera på att göra så lika som det behövs och så olika som det krävs.

Lucia Crevani Länk till annan webbplats.