sites.mdu.se

Text

Datum 2021-11-10
Artikeltyp Aktuellt

Utvärdera hur undervisning ställs om vid förkylningssymptom

Under hösten har lärare som haft förkylningssymptom kunnat ställa om undervisning på campus till digital alternativt kunnat ställa in den enligt en särskild rutin. Nu vill vi ha din hjälp att utvärdera rutinen.

För att ta reda på hur det fungerar och vad som kan bli bättre ber vi dig som är programstudent att svara på en kort enkät som skickats till din mejl. Enkäten har tagits fram tillsammans med Mälardalens studentkår. Vi behöver ditt svar senast den 14 november.

Tack för din hjälp!

Läs mer om vad som gäller när undervisning behöver ställas om.