sites.mdu.se

Text

Datum 2022-01-03
Artikeltyp Porträtt

”Samarbeten är drivkraften i forskningsmiljön”

Filip Markovic har tyckt om naturvetenskap sedan barnsben. Idag är han postdoktor vid MDU inom den internationellt framstående forskningsinriktningen inbyggda system, där han främst forskar inom datavetenskap och informationsteknik. Han stortrivs.

– MDU är en plats där jag har mycket forskningsfrihet och vänliga och stöttande kollegor. Här utvecklas jag och lär mig nya saker hela tiden. Jag trivs jättebra, säger Filip Markovic.

Filip har jobbat på MDU i sex år och påbörjade sin yrkesbana på (dåvarande) högskolan som doktorand. 2020 disputerade han i datavetenskap inom databehandling i realtid (Real-time Computing) och fick sedan tjänsten som postdoktor inom samma område.


Ökad kunskap genom samverkan

Filip lyfter speciellt fram universitetets fokus på samverkan, med kollegor inom forskningsvärlden och industrin, som nyckeln till ny kunskap.

– Samarbeten är drivkraften i forskningsmiljön. I stort sett alla inom akademin, som jag tillhör, samarbetar antingen med industripartners eller kollegor från andra universitet. Både nationellt och internationellt. Det är så vi breddar vårt resonemang och förståelse för vetenskapliga och industriella problem. Det också så vi ofta utvecklar nya forskningsområden och kunskap, säger Filip Markovic.

MDU har redan från start verkat i nära samarbete med företag och offentlig sektor. Idag samarbetar universitetet med globala industriföretag så som ABB, Hitachi Energy, Volvo Construction Equipment och Alstom.

Samarbetena sträcker sig även till kollegor inom forsknings- och utbildningsområden på andra universitet. I den externa utvärdering av universitetets forskning, som genomförts, framgår det att de välutvecklade internationella nätverken och de täta samarbetena är en av framgångsfaktorerna för forskningsområdet. Precis som den flexibla organisationen, och den öppna atmosfären som gör att samarbetet mellan de olika forskningsinriktningarna är väldigt gott.

Nya metoder effektiviserar

Filip är för närvarande involverad i forskningsprojektet PARIS på universitetet. Målet med PARIS-projektet är att undersöka användningen av sannolikhetsteori för att förbättra en specifik typ av datorsystem, samt förbättra möjligheten att analysera beteendet hos komplexa datorsystem.

– Min uppgift i forskningsprojektet är att identifiera problem och föreslå lösningar på dessa problem. Ofta har problemen redan identifierats, då försöker vi hitta nya sätt att lösa dem på med hjälp av olika matematiska och tekniska metoder. Det är mycket intressant, säger Filip Markovic.

Bidrag till samhället

Forskning har alltid som mål att bidra till att utveckla samhället och forskningen. Filip lyfter fram ett exempel där de effektiviserat de sannolikhetsberäkningar som används för att analysera beteendet i ett datorsystem.

– Ett av problemen med beräkningarna var att de skulle ta för lång tid att slutföra. I vår artikel i ECRTS 2021 visar vi hur detta problem kan lösas på ett mycket effektivare sätt. Så istället för år tar det plötsligt bara några minuter att lösa problemet, på samma dator, säger Filip Markovic.


Internationell arbetsplats

Bland Filips kollegor finns en mängd olika nationaliteter. Själv kommer Filip från Montenegro.

– Arbetsplatsen är en internationell miljö, där du möter människor från hela världen. Det är oerhört intressant att få nya perspektiv på livet, från kulturer som kan skilja sig en hel del från din egen. I den här typen av miljö får man insikter och reflektioner kring sina uppfattningar och kulturellt ärvda åsikter, säger Filip Markovic.

Idag bor Filip i Västerås, där ett av universitetets campus ligger. Västerås är Sveriges sjunde största stad och ligger vid Mälaren nära Stockholm.

– Staden är lugn och trivsam med många trevliga promenadområden. Det finns också en närhet till skogen, vilket jag tycker mycket om. Sjöarna är också riktigt vackra. Om man skulle önska mer aktiviteter kan man enkelt ta sig till Stockholm som enbart ligger en timme bort, säger Filip Markovic.

Filip är bara i början av sin akademiska bana, men har i forskningen hittat hem. Här kommer han alltid utvecklas. Dessutom på en arbetsplats som inte bara uppmuntrar samarbeten och nya perspektiv utan även skapat förutsättningar för det.

Lediga jobb

Visa lediga jobb

Relaterat

  • Datum 2022-01-01
  • Artikeltyp Aktuellt

Nu är vi Mälardalens universitet

Från den 1 januari 2022 är vi Mälardalens universitet. I och med universitetsstatusen får Mälardalens universitet 132 miljoner kronor i ökat statligt anslag för forskning och forskarutbildning under 2022.

om Nu är vi Mälardalens universitet
  • Datum 2021-11-30
  • Artikeltyp Aktuellt

Höga betyg när vi låtit utvärdera vår forskning

Under 2021 har vi låtit genomföra en extern forskningsutvärdering av all forskning inom högskolan. Målet med utvärderingen är att identifiera styrkorna i vår forskning, utveckla våra olika forskningsmiljöer och ytterligare höja kvaliteten.

om Höga betyg när vi låtit utvärdera vår forskning