Text

Meningsfull välfärdsteknik genom samverkan – upptäck hur!

Välfärdsteknik för äldre, är det svårt att få det att fungera bra? Du är inte ensam, har du tänkt att du kan samverka mer?

Denna webbsida erbjuder en metodologisk och konceptuell verktygslåda. Det är ett stöd för individer och organisationer som vill samarbeta för att skapa och implementera nya tjänster som möter de äldres behov utifrån deras faktiska förmågor, motiveringar och förväntningar.

Verktygslådan bygger på forskning utförd inom SInS - Att utveckla förmågan att driva social innovation genom teknik i samverkan (2017-2018).

Att samarbeta med vem?

Äldre

“De som brukar betraktas som "människor med problem" (dvs. tjänstens slutanvändare) kan istället betraktas som "människor med förmågor" (dvs. tjänstens medskapare): människor med kunskap, tid, och energi som på ett fruktbart sätt kan bidra till skapandet av en tjänst och, ännu viktigare, till dess vardagliga genomförande.”

Ezio Manzini

Andra professioner

“Att identifiera intressenter är nödvändigt för att klargöra ömsesidiga krav och behov av information, resurser, samordning, och samarbete.”

- Keld Bødker, Finn Kensing, Jesper Simonsen



Andra organisationer

“Koalitioner och nätverk visar sig allt mer vara nyckeln till framgångsrik förändring.”


Robin Murray, Julie Caulier-Griece, Geoff Mulgan

Att samarbeta om vad?

Behov och förväntningar

“Funktionsnedsättning uppstår inte hos individen på grund av nedsatt förmåga, utan är ett resultat av att miljöer, produkter och tjänster misslyckas med att ta hänsyn till alla potentiella användares behov och förväntningar”

John Clarkson, Roger Coleman Simeon Keates, Cherie Lebbon

LÄS MER

En ny tjänst

“Tjänsterna samskapas av användarna, verksamma arbetare och professionella yrkesgrupper genom en dialog som når bortom de perspektiv som de olika aktörerna hade från början. Samproduktion handlar inte om något enstaka tillfälle, likt en folkomröstning där samhället bestämmer vad som ska göras. Att utveckla en tjänst som främjar hälsan kommer att ta mer tid”

Hilary Cottam, Charles Leadbeater

LÄS MER




Implementering

“Implementeringens mindset handlar om ’hur vi vinner’. Genom att tänka på detta sätt kan man smalna av sitt fokus till de specifika steg som behövs för att realisera det man vill erbjuda. Alla behöver dock arbeta i samspel med varandra för att det ska bli framgångsrikt”

Vijay Kumar

LÄS MER