Text

Projekt

I Sörmland och Västmanland pågår ett antal samverkansprojekt som syftar till att utveckla utbildning eller vägleda in i arbete. Här presenteras projekten. Det finns plats för fler. Ta kontakt med redaktionen för att synliggöra vad som pågår.

Digifysiskt Science Center - Modda Sörmland

Syftet med Digifysiskt Science Center är att bidra till att tillgodose Sveriges, men främst Sörmlands, behov av framtida kompetens och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft samt stärkta förmågor inom entreprenörskap och innovationsutveckling.

Digifysiskt Science Center är tillgängligt för allmänheten. Den primära målgruppen är barn/ungdomar i åldrarna 10-16 år, samt de lärare som möter dem. Den digitala plattformen kan även användas av elever och lärare i Västmanland.

Läs mer om digifysiskt sciencecenter Länk till annan webbplats.

#KlarFramtid

Syftet med #KlarFramtid är att fler ungdomar ska påbörja, återuppta och fullfölja sina gymnasiestudier eller komma i arbete. Projektet ska bidra till att fler unga uppfyller de grundläggande kraven på arbetsmarknaden, etablerar sig på arbetsmarknaden i en hållbar och självförverkligande försörjning samt möter arbetsmarknadens kompetensbehov.

#KlarFramtid är ett länsöverskridande samverkansprojekt mellan Katrineholms kommun, Rekarnegymnasiet i Eskilstuna kommun, Oxelösunds kommun, Köpings kommun och Arbetsförmedlingen Norra Sörmland med delprojekt. Samarbete sker också med Mälardalens universitet.

Läs mer om #KlarFramtid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ytterligare projekt

Syftet är att ...