Text

2024-01-17

Kursutbud för medarbetare i förskola och förskoleklass

Nu är det möjligt för dig som är yrkesverksam i förskola och förskoleklass att anmäla intresse för uppdragsutbildning genom din rektor. Se utbudet nedan!

Sju kurser för yrkesverksamma i förskolan

De kurser som erbjuds för dig som är yrkesverksam i förskolan är sju till antalet och utförs av Mälardalens universitet på uppdrag av Skolverket. De omfattar olika teman och det erbjuds bland annat kurser i flerspråkighet, specialpedagogik, naturvetenskap/teknik, matematik och kvalitetsarbete.

Mait Walderlo

Kurserna har ett både angeläget och aktuellt innehåll menar Mait Walderlo, handläggare och kontaktperson för uppdragsutbildningarna på Mälardalens universitet.

-Kompetensutveckling är alltid ett viktigt strategiskt styrmedel i verksamheten. En särskild poäng är ju också att kurserna, utifrån en ramkursplan, innehållsmässigt kan utformas i samverkan mellan Mälardalens universitet och skolhuvudmännen utifrån lokala behov och frågeställningar. Vi hoppas att många rektorer tar tillfället i akt att anmäla medarbetare inom förskolan till de kurser som erbjuds, säger Mait.

Kurserna kan anordnas närsomhelst under 2024 och rektor ansvarar för vilka medarbetare som anmäls till utbildningarna och för att skapa förutsättningar att delta. Kursens innehåll, information om behörighet, plats, finansiering, organisation och kontaktuppgifter till Mait Walderlo framgår av kursbeskrivningarna Pdf, 179.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Förskollärare som undervisar i förskoleklass erbjuds en särskilt utformad kurs i grundläggande matematikinlärning, matematikdidaktik och metodik.

-Sveriges resultat i den senaste PISA-undersökningen tyder på att matematikinlärning är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde i skolan. Dessutom behöver träning i att tänka och kommunicera matematik börja tidigt. Därför känns det så roligt och viktigt att marknadsföra denna didaktikkurs i matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, fortsätter Mait Walderlo.

Kursen omfattar 15 högskolepoäng och sker antingen fysiskt eller på distans enligt överenskommelse med Mälardalens universitet.

-Vi anordnar kursen på uppdrag av Skolverket och ser fram emot att många skolhuvudmän ska vara intresserade av att anordna den tillsammans med MDU, avslutar Mait.

Kursens innehåll, information om behörighet, plats, finansiering genom statsbidrag, organisation och kontaktuppgifter till Mait Walderlo framgår av kursbeskrivningen Pdf, 141.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Välkommen med anmälan!