Text

2023-12-19

Köping kodar byter domän

Vid årsskiftet kommer Köping kodar att stängas ner och flyttas till den nya webbplatsen skolprogrammering.se. Köpings kommun har inför nästa budgetår beslutat att ta en paus med verksamheten KomTek, vilket även innefattar driften av Köping kodar.

Sedan starten 2018 har Köping kodar inspirerat och informerat elever och lärare om programmering och datalogiskt tänkande. För lärare har det även varit en uppskattad källa till tips och förslag om hur undervisningen i programmering kan organiseras och genomföras. Huvudsyftet med Köping kodar var från början att skapa en tydlig röd tråd om programmering från förskoleklass till gymnasiet i Köpings kommun, men det har framgått av besöksstatistik och feedback att lärare och elever även från andra delar av Sverige har besökt webbplatsen och haft användning av innehållet. Det berättar Lillian Brevik som är verksamhetsledare på KomTek i Köping fram till årsskiftet då verksamheten tar en paus. Hon har varit delaktig i uppbyggnaden och ansvarig för driften av Köping kodar sedan starten och hon är glad över att innehållet kommit andra till nytta.

-Ett stort tack för all positiv feedback genom åren, hälsar Lillian till alla som tagit sig tid att komma med förslag till förbättring och delat med sig av hur de använt innehållet.

De övningsresurser som använts mest genom åren är programmering med micro:bit och textprogrammeringen som utgår från webbeditorn p5.js, ett JavaScript-bibliotek som möjliggör online-kodning. Men det finns även information om resurser som lämpar sig för yngre barn, till exempel analog programmering samt knapp- och blockprogrammering.

Ny webbplats men samma innehåll

När KomTek fick beskedet om att verksamheten skulle pausas var frågan om det fanns något sätt att driva webbplatsen vidare eller om den skulle stängas ner helt. Birger Eriksson, tidigare gymnasielärare i Köping och delaktig i uppbyggnaden av Köping kodar, erbjöd sig att driva den vidare i privat regi.

-Det är synd att så mycket arbete bara ska raderas, menar Birger. När webbplatsen fortfarande används känns det värdefullt att bevara den som den är.

Redan nu har innehållet flyttats till en ny webbplats med adressen skolprogrammering.se och Birger kommer, tillsammans med Pedagog Mälardalens redaktör Pia Ekholm Johansson, att ansvara för det löpande underhållet.

-Vi kommer inte att kunna göra ett lika gediget arbete som Lillian men förhoppningsvis får vi hjälp av användarna när något inte fungerar som det ska, säger Pia. Vi gör ett försök att bevara resursen för både lärarnas och elevernas skull.

Skolprogrammering.se kommer även att finnas under resurssidan på Pedagog Mälardalen och förhoppningsvis hittar nya användare dit och kan ta del av det värdefulla innehållet. Välkommen att ta en titt på skolprogrammering.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Logotyp, skolprogrammering.se