Text

2023-11-22

Musikmagi i klassrummet – lärande och trygghet genom musik

Johan Hedlund och eleverna i årskurs ett på Noblaskolan förvandlar klassrummet till en plats av musikalisk glädje och lärande. Genom sång och musik stärks lärandet och tryggheten för eleverna.

För klass 1b på Noblaskolan i Västerås är det sista dagen innan höstlovet och eleverna är utklädda till häxor, zombies och läskiga monster. Johan Hedlund, klassens lärare, tar gitarren och ber barnen ställa sig bakom stolarna. Efter ett inledande ackord börjar de sjunga. Sångerna sjungs utantill med inlevelse och rörelser och uppmärksamheten är riktad mot Johan som står längst fram i klassrummet och spelar, även han utklädd. Eleverna är uppenbart glada och stolta över sitt framträdande och har en stor repertoar av sånger som de vill sjunga. Men efter några sånger är det dags att sjunga hejdå och önska trevligt höstlov.

Johan Hedlund, som arbetat som lärare i drygt nio år, har examen från lärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Han har arbetat på Noblaskolan i fem år och i våras lämnade han över årskurs sex till högstadiet. Nu är det årskurs ett som gäller med undervisning i alla teoretiska ämnen och musik.

Att musiken får stort utrymme i undervisningen beror inte bara på att Johan har ett eget intresse av att spela och sjunga. Han märker tydligt att musiken främjar klassens sammanhållning och bidrar till ett positivt värdegrundsarbete. Eleverna känner trygghet, konflikterna blir färre och eleverna bygger god självkänsla och ett bra självförtroende.

-När barnen sjunger tillsammans uppstår musikmagi, säger han.

Sång och musik som stöd för lärandet

Eleverna sjunger inte bara för den goda sammanhållningen och att det är roligt, utan också för att stimulera lärandet. Det kan vara korta minnessånger om att sätta punkt när de ska skriva meningar eller för att lära talkamraterna. Det kan också vara längre sånger med flera verser och ett särskilt innehåll. Musikskapandet sker tillsammans med eleverna.

-När vi firade FN-dagen senast ställde jag frågan: Hur vill ni att världen ska se ut när ni blir stora och får bestämma? Eleverna kom med förslag på hur de ville att det skulle vara och vi gjorde en tankekarta utifrån deras förslag. Utifrån den byggde vi ihop meningar tillsammans och då fick vi träna stor bokstav och punkt. När meningarna var klara la vi till en melodi och sen var det bara att sjunga.

Att komponera och skriva sånger är ett ämnesövergripande arbete och förutom svenska, musik och det ämnesområde som berörs i sångtexten kan den bearbetas på olika sätt även i andra ämnen. I matematik räknas bokstäver och ord. I SO och NO pratas det om textens betydelse. I engelska översätts sångtexten och om sången får rörelser berörs även ämnet idrott. Men det är inte bara ämnesrelaterade kunskaper som sången för med sig. Det sociala samspelet tränas samtidigt.

Att sjunga tillsammans skapar trygghet

-Det mest häftiga är att det händer något när barnen sjunger tillsammans. Trots att de har olika intressen, hemförhållanden, religioner, etniciteter och modersmål så blir de en otroligt trygg grupp. När de är trygga med varandra så vågar de göra fel, och vågar de göra fel så lär de sig. Det är väldigt få konflikter i klassen och det är en av de stora vinsterna. Man slår inte den man sjunger med, förklarar Johan.

Även vårdnadshavarna är positiva och utrycker att de upplever att barnen är trygga enligt skolans årliga trivselenkät. Sången och musiken skapar även struktur och rutiner för klassen vilket även är en fördel för de barn som har extra behov av det, menar Johan.

-Vi startar dagen med en morgonsång för att få en liten dopaminkick. Den ger också en signal om att skoldagen börjar. Sen avslutar vi dagen med en hejdå-sång för att få ett positivt avslut. Under dagen sjunger vi när det behövs en rörelsepaus eller ett avbrott i arbetet. Då får eleverna ny energi och orkar jobba en stund till.

Johan, klasslärare i 1b på Noblaskolan står och tittar på klassens sångvägg.

Sång och musik för verkliga mottagare

Klassen sjunger inte bara egna sånger utan annat också. ”Genom eld och vatten” är en favoritsång som sjungits många gånger. Till våren är tanken att klassen ska skriva och framföra en musikal som de ska spela upp för vårdnadshavare och andra klasser på Noblaskolan.

-Skapande, sång och gestaltande för inte bara ihop klassen. Eleverna får träna på att stå inför grupp och våga prata eller sjunga inför publik, säger Johan. Andra klasser har redan varit och lyssnat när klassen framfört sina sånger vilket dessutom skapat broar mellan klasserna.

Johan berättar att det inte är första klassen han skapat musikmagi tillsammans med. Även tidigare elevgrupper har skapat, sjungit och framfört sånger i olika sammanhang. Klassen innan uppträdde bland annat på Kärlekens torg under Musikhjälpen och i uttagningen till Talang. De komponerade och skrev också den officiella Noblalåten som framfördes när Noblaskolan firade årsdag.

-Att framföra sånger som eleverna skrivit för en verklig mottagare gör att de känner stolthet över vad de själva skapat. Det är en annan stor vinst med den här typen av undervisning, säger Johan.

Egna erfarenheter och forskning som utgångspunkt

För Johan har musiken haft stor betydelse för både välmående och lärande under den egna skoltiden. Han berättar att det var en frihet och avslappning att bara sätta sig vid pianot efter skolan och spela. Det var också en stor lättnad när han förstod att han hittat ett fungerande sätt att lära.

-Ja, det var på högstadiet som jag började med det. Jag tyckte det var svårt att bara läsa så jag satte mig vid pianot och pratsjöng det jag skulle lära mig och så blev det en låt. Sen satt jag och sjöng på proven, skrattar han.

Det var i kursen Estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser på lärarutbildningen som allt föll på sin plats. I kursen behandlades vetenskapliga teorier om hur musik, och andra estetiska uttrycksformer, kan stimulera elevernas utveckling och lärande. Tillsammans med en annan musikintresserad kurskollega bestämde de sig för att skriva och spela in en låt inför examinationen av ett kursmoment. Istället för att bara berätta om det de lärt sig, redovisade de med hjälp av musiken.

-Vi upplevde att de andra studenterna lyssnade på oss och lärde sig genom sången. Det var något att spinna vidare på och för mig har det bara fortsatt på det sättet, säger Johan.

Han understryker att lärare inte måste vara musikaliskt begåvade för att använda musik i undervisningen. På YouTube finns en uppsjö av musikvideor och karaokelåtar att spela. Sångtexter kan skrivas till befintliga melodier och licensfria musikslingor. Musik kan även användas för att skapa ett lugn i klassrummet när eleverna kommer in i klassrummet efter rasten.

Johan har själv kollegor som börjat i liten skala med att införa en lugn musikstund på morgonen. När de sett positiva effekter i verksamheten har de utökat och har fler inslag av musik i undervisningen.

-Alla gillar musik, avslutar Johan. Jag har i alla fall inte träffat någon som inte gör det.

Några av elevernas sångtexter

Lästips om estetiska utrycksformer och lärprocesser:

Alexandersson, U. & Swärd, A-K, (2015). Estetiska lärprocesser Öppnas i nytt fönster.

Burman, A. (Red.) (2014). Konst och lärande: essäer om estetiska lärprocesser Öppnas i nytt fönster.

Ehrlin, A. (2020). Estetiska uttrycksformer i teori och praktik: bild-, drama- och musikdidaktik. Libris

Enligt Skolverkets information om upphovsrätten för musik i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., finns inga problem med att använda YouTube som musikkälla så länge innehållet är lagligt och att musicerandet sker inom klassens ramar. Den musik och de sångtexter som skapas av klassen ägs av upphovsrättsinnehavarna själva och då finns inte heller några hinder att framföra musiken för en utomstående publik.